Trump podpisał "Taipei Act". Chiny protestują

Trump podpisał "Taipei Act". Chiny protestują

Prezydent Donald Trump w czwartek (26 marca) podpisał ustawę o Tajwańskiej Sojuszniczej Międzynarodowej Inicjatywie Ochrony i Wzmocnienia (Ustawa TAIPEI).

Ustawa ma zniechęcić dyplomatycznych sojuszników Tajwanu do zerwania więzi z krajem wyspiarskim z powodu nacisków ze strony Pekinu, została uchwalona w Izbie Reprezentantów 4 marca jednogłośnie (415 za). 11 marca projekt ustawy, z niewielkimi zmianami, również został przyjęty  jednogłośnie przez Senat.

Akt TAIPEI został po raz pierwszy wprowadzony w Senacie przez Cory Gardnera (R-CO) i Chrisa Coonsa (D-DE) w maju zeszłego roku, a republikański kongresmen z Utah John Curtis przedstawił podobną wersję w Izbie w październiku. Zgodnie z amerykańską procedurą ustawodawczą Senat i Izba koordynowały przekazanie identycznych wersji ustawy TAIPEI, zanim 18 marca przekazały ją Trumpowi do podpisania.

Ustawa wymaga od Departamentu Stanu nakłaniania rządów, które są sojusznikami Tajwanu, do utrzymywania stosunków dyplomatycznych z tym krajem i identyfikowania osób zagrażających zerwaniem z stosunków z Tajwanem. Ustawa wzywa również USA do uzupełnienia swojej obecności dyplomatycznej w krajach, które wspierają Tajwan i do zmniejszenia swojego wpływu dyplomatycznego w krajach które opowiadają się za Pekinem.

Ustawa daje sekretarzowi stanu uprawnienia do rozszerzenia, ograniczenia lub zakończenia pomocy USA dla krajów w zależności od tego, czy poprawią, pogorszą lub zerwą stosunki dyplomatyczne z Tajwanem. Projekt ustawy wzywa także do większego poparcia przez USA udziału Tajwanu w organizacjach międzynarodowych jako członka lub obserwatora.

Ponadto przepisy wymagają od prezydenta USA dostarczenia broni na Tajwan, aby sprostać „istniejącym i prawdopodobnym przyszłym zagrożeniom” ze strony  Chin oraz zachęcania amerykańskich urzędników wysokiego szczebla do udawania sie na Tajwan zgodnie z Tajwańską Ustawą o podróżach. Wzywa prezydenta do popierania członkostwa Tajwanu we wszystkich organizacjach międzynarodowych „w których państwowość nie jest wymogiem” oraz do przyznania Tajwanowi statusu obserwatora w organizacjach międzynarodowych, które mają ten wymóg.

Poprawka pierwotnie dodana do wersji Senatu przez Gardnera i zawarta w wersji House wymagałaby od USA rozpoczęcia dwustronnych negocjacji handlowych z Tajwanem w celu podpisania umowy o wolnym handlu (FTA), która jest korzystna dla obu stron, chroni amerykańskich pracowników oraz korzyści dla eksporterów z USA. Senat postanowił jednak zastąpić artykuł o umowie o wolnym handlu tym, który opisuje Tajwan-USA. perspektywa handlowa w mniej szczegółowych warunkach. „Przedstawiciel handlowy USA powinien skonsultować się z Kongresem w sprawie możliwości dalszego wzmocnienia dwustronnych stosunków handlowych i gospodarczych między Stanami Zjednoczonymi a Tajwanem”, wyrażona poprawka.

Jest to druga pro-tajwańska ustawa, którą Trump podpisał od czasu tajwańskiej ustawy o podróżach z 2018 r., Która zezwala na wizyty na wysokim szczeblu między przywódcami obu krajów. „Tajwańska ustawa o zabezpieczeniu z 2019 r.”, Która wyraża poparcie dla Tajwanu i wzywa go do zwiększenia wydatków na obronę, została uchwalona przez Izbę w 2019 r., Ale nie została jeszcze poddana pod głosowanie przez Senat.

Chiny oprotestowały ustawę i zapowiedziały odpowiedź.

Tekst ustawy:

https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/1678/text

Ostatnio edytowane piątek, 27 marzec 2020 11:13
powrót do początku

Parlament Europejski

Grupy parlamentarne

Komisja Europejska

Rada Europejska

Europosłowie