Sprawozdanie Xi Jinpinga na 4 plenum KC

Sprawozdanie Xi Jinpinga na 4 plenum KC

Zakończyło się 4 plenum XIX KC Komunistycznej Partii Chin. (KPCh) (ang. CPC)

Informacje o tych wydarzeniach są zwykle ignorowane w naszej prasie i uznawane zapewne za zbyt wielką egzotyke dla polskiego czytelnika. Z drugiej strony to na forum KC KPCh zapadają najważniejsze decyzje polityczno - gospodarcze a cała administracja i w dużej mierze sektor prywatny oraz quasi prywatny są rozliczane z realizacji kierunkowych decyzji i spójności swoich działań z przyjmowaną linią CPC.

Tu komunikat z XIV posiedzenia, na którym sprawozdanie wygłosił Xi Jinping będacy jednocześnie prezydentem, I sekretarzem KC CPC oraz przewodniczącym Centralnej Komisji Wojskowej.

Zgodnie z komunikatem na sesji plenarnej wysłuchano i omówiono sprawozdanie z pracy dostarczone przez Xi, któremu powierzyło to zadanie Biuro Polityczne Komitetu Centralnego CPC.

Sesja poddała przeglądowi i przyjęła decyzję Komitetu Centralnego CPC w niektórych ważnych kwestiach dotyczących sposobu utrzymania i udoskonalenia systemu socjalizmu o chińskich cechach oraz przyspieszenia modernizacji chińskiego systemu i zdolności do sprawowania rządów. Xi zaprezentował projekt dokumentu na sesji plenarnej.

„System socjalizmu o chińskich cechach jest systemem naukowym rozwiniętym przez Partię i naród poprzez ich długoterminowe praktyki i badania” - czytamy w komunikacie.

Dokument stwierdza, że ​​wszystkie prace i działania chińskiego rządu narodowego są prowadzone zgodnie z systemem socjalizmu o chińskich cechach, zauważając, że system krajowy i zdolność do sprawowania rządów to krystalizacja systemu socjalizmu z chińskimi cechami i egzekwowanie jego możliwości.

Sesja w pełni potwierdziła pracę Biura Politycznego Komitetu Centralnego CPC od czasu trzeciej sesji plenarnej 19. Komitetu Centralnego CPC, uznając jego starania, które doprowadziły do ​​znacznych osiągnięć w różnych aspektach działalności partii i kraju, pomimo skomplikowanych sytuacji, na wzrostu ryzyka i wyzwań w kraju i za granicą.

W komunikacie stwierdzono, że:

"- system socjalizmu o chińskich cechach i chiński system zarządzania to systemy o silnej witalności i ogromnej sile.

Systemy te są w stanie naciskać na ciągły rozwój kraju z prawie 1,4 miliarda ludzi i zapewnić realizację dwóch celów stulecia w zakresie odmłodzenia narodu chińskiego, który ma cywilizację ponad 5000 lat,."

W komunikacie stwierdzono, że "chińskie systemy państwowe i rządowe mają znaczącą siłę w następujących aspektach:

- Wspieranie scentralizowanego i zjednoczonego przywództwa CPC, zgodnie z naukowymi teoriami CPC, utrzymanie stabilności politycznej i zapewnienie, że kraj będzie nadal postępował w kierunku socjalizmu;

- Uznając, że ludzie rządzą krajem, promując demokrację ludową, utrzymując bliskie więzi z narodem i polegając na nim, aby przyspieszyć rozwój kraju;

- Zapewnienie rządów opartych na prawie we wszystkich dziedzinach, budowanie kraju socjalistycznych rządów prawa oraz zagwarantowanie społecznej uczciwości i sprawiedliwości oraz praw obywateli;

- Zapewnienie współpracy całego kraju i wzbudzenie entuzjazmu we wszystkich aspektach w celu zmobilizowania zasobów dla dużych przedsiębiorstw;

- Wspieranie równości wszystkich grup etnicznych, tworzenie silnego poczucia wspólnoty dla narodu chińskiego, aby wspólnie pracować na rzecz wspólnego dobrobytu i rozwoju;

- Wspieranie dominującej roli sektora publicznego i wspólnego rozwoju podmiotów gospodarczych w różnych formach własności, systemu dystrybucji, w którym dominuje podział według siły roboczej, a obok niego istnieją różne inne sposoby dystrybucji, synergia między systemem socjalistycznym i gospodarką rynkową oraz ciągłe odblokowywanie i rozwijanie sił wytwórczych;

- Wspieranie wspólnych ideałów i przekonań, wartości i standardów moralnych, promowanie wspaniałej tradycyjnej kultury Chin, kultury rewolucyjnej i zaawansowanej kultury socjalistycznej, a także inspirowanie ludzi do przyjęcia wspólnych ideologii i sposobu myślenia;

- Realizowanie wizji skoncentrowania rozwoju na ludziach oraz ciągłe gwarantowanie i poprawianie warunków życia ludzi oraz poprawa dobrobytu ludzi w celu osiągnięcia wspólnego dobrobytu dla wszystkich;

- Kontynuacja reform i innowacji, podążanie z duchem czasu oraz promowanie samodoskonalenia i rozwoju w celu zbudowania społeczeństwa pełnego witalności;"

- Wybór urzędników na podstawie uczciwości i umiejętności oraz na podstawie zasług, niezależnie od pochodzenia, w celu rozwijania bardziej utalentowanych osób;

- Utrzymywanie sił zbrojnych pod dowództwem Partii i zadbanie o to, by siły zbrojne ludu były całkowicie lojalne wobec Partii i ludu, aby chronić suwerenność, bezpieczeństwo i interesy Chin w zakresie rozwoju;

- przestrzeganie zasady „jeden kraj, dwa systemy”, utrzymanie trwałego dobrobytu i stabilności w Hongkongu i Makao oraz promowanie pokojowego zjednoczenia Chin;

- Przestrzeganie jedności niezależności i samodzielności oraz otwarcie się na resztę świata, aktywny udział w globalnym zarządzaniu i dalsze wkładanie się w budowanie wspólnoty ze wspólną przyszłością ludzkości.

„Wszystkie te mocne strony są fundamentem dla wzmocnienia zaufania do ścieżki, teorii, systemu i kultury socjalizmu o chińskich cechach” - czytamy w komunikacie.

Ostatnio edytowane środa, 27 listopad 2019 09:23
powrót do początku

Parlament Europejski

Grupy parlamentarne

Komisja Europejska

Rada Europejska

Europosłowie