Decyzja RE w sprawie sankcji wobec Turcji 11.11.2019

  • Opublikowane w dziale Dokumenty

Decyzja Rady w sprawie środków ograniczających w związku z prowadzonymi przez Turcję bez zezwolenia odwiertami we wschodniej części Morza Śródziemnego

DECYZJA RADY (WPZiB) 2019/1894 z dnia 11 listopada 2019 r.

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29, uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, a także mając na uwadze, co następuje:

Czytaj więcej...
Subscribe to this RSS feed

Parlament Europejski

Grupy parlamentarne

Komisja Europejska

Rada Europejska

Europosłowie