Miller apeluje do Komisji Europejskiej. Rolnikom trzeba przedłużyć termin składania wniosków o dopłaty o 3 miesiące

Miller apeluje do Komisji Europejskiej. Rolnikom trzeba przedłużyć termin składania wniosków o dopłaty o 3 miesiące

Były premier a obecnie poseł do Parlamentu Europejskiego Leszek Miller apeluje do Komisji Europejskiej o przedłużenie o trzy miesiące, do 15 sierpnia 2020 roku, terminu składanie wniosków przez rolników o dopłaty bezpośrednie. W tej sprawie eurodeputowany frakcji Socjalistów i Demokratów skierował pismo do unijnego komisarza do spraw rolnictwa Janusza Wojciechowskiego.

W swoim piśmie Miller zwraca uwagę, że 60 procent powierzchni Wielkopolski zajmuje rolnictwo. W jego ocenie, przyjęta przez Komisję Europejską decyzja o wydłużeniu terminu składania wniosków o dopłaty bezpośrednie tylko o miesiąc, do 15 czerwca, jest w obecnej sytuacji niewystarczająca.

Poseł do Parlamentu Europejskiego jest zdania, że w związku z rozwojem pandemii i towarzyszących temu trudności, a szczególnie ograniczeniom w funkcjonowaniu Ośrodków Doradztwa Rolniczego, termin ten powinien zostać przesunięty co najmniej do 15 sierpnia 2020 roku.

 

Szanowny Panie Komisarzu,

 W województwie wielkopolskim, z którego sprawuję mandat posła do Parlamentu Europejskiego - gospodarstwa rolne zajmują ponad 60 proc. powierzchni regionu. Corocznie osiągają bardzo dobre wyniki produkcyjne, przez co stanowią jedną z głównych dziedzin przedsiębiorczości oraz rozwoju gospodarczego Wielkopolski. 

W tym kontekście, z prawdziwym zadowoleniem przyjęliśmy decyzję Komisji Europejskiej z 17 marca 2020 r., podjętą w związku z bezprecedensowym kryzysem epidemicznym (COVID-19) oraz ogólną trudną sytuacją Unii Europejskiej, która zezwala państwom członkowskim na przedłużenie terminu składania przez rolników wniosków o płatności bezpośrednie i obszarowe w ramach rozwoju obszarów wiejskich o jeden miesiąc (tj. do 15 czerwca br.).

Jestem przekonany, że władze naszego kraju skorzystają z tej możliwości. Podzielam jednak liczne obawy zgłaszane przez rolników i organizacje producenckie z Wielkopolski, że wydłużenie terminu dla zgłaszania wniosków ws. dopłat - jedynie o miesiąc - może być daleko niewystarczające. Szczególnie w kontekście skokowego rozwoju epidemii COVID-19 w Polsce oraz w Europie (pandemia), wynikających stąd ograniczeń (m.in. w funkcjonowaniu regionalnych Ośrodków Doradztwa Rolniczego), złożoności procedury rozpatrywania wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe, a ponadto perspektywy wprowadzenia dalszych restrykcji związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego.

Mając powyższe na uwadze, podzielając obawy tysięcy wielkopolskich rolników i przedsiębiorstw - zwracam się do Pana Komisarza o przedstawienie na kolegium Komisji Europejskiej propozycji dalszego wydłużenia okresu składnia wniosków o dopłaty bezpośrednie, co najmniej o trzy miesiące, tj. do dnia 15 sierpnia br.

Z poważaniem,

/-/ Leszek MILLER

Poseł do Parlamentu Europejskiego

 

Ostatnio edytowane piątek, 20 marzec 2020 14:17
powrót do początku

Parlament Europejski

Grupy parlamentarne

Komisja Europejska

Rada Europejska

Europosłowie