NIK znowu uszczypnął ministra Ziobro a rykoszetem Morawieckiego

NIK znowu uszczypnął ministra Ziobro a rykoszetem Morawieckiego

Rozpala się „wojna” między prezesem NIK Marianem Banasiem i ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro. W najnowszym raporcie kontrolerzy Izby poddali miażdżącej krytyce skuteczność systemu ujawniania i zabezpieczania mienia pochodzącego z przestępstw. Powód jest prosty. Ich zdaniem takiego systemu nie ma.

W Polsce nie funkcjonuje spójny, kompleksowy system ujawniania i zabezpieczania mienia pochodzącego z przestępstw, który zapewniałby sprawne odzyskiwanie tego mienia - stwierdzono w raporcie. Nie ma koordynacji działania odpowiednich instytucji państwowych i służb, a także skutecznych narzędzi kontroli ich pracy, w tym monitoringu postępów prowadzonych spraw.

W Polsce w latach 2014-2018 – podaje NIK – odzyskano tylko 3 mld zł, podczas gdy nielegalne zyski przestępców w tym okresie oszacowano na 200 do ponad 500 mld zł. Wydaje się zdecydowanie za mało postanowień o zabezpieczeniu majątkowym w stosunku do liczby prowadzonych spraw.

Minister Sprawiedliwości- Prokurator Generalny nie wykorzystuje w zwalczaniu przestępczości możliwości stwarzanych przez przepisy o konfiskacie mienia sprawców – twierdzą kontrolerzy NIK. Wytknęli ministrowi, że, mimo iż zobowiązują go do tego pełnione funkcje, do tej pory, „nie określił długofalowych działań państwa w zakresie odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw”. Zalecili wprowadzenie sprawnych narzędzi oceny skuteczności odzyskiwania mienia i efektów pracy instytucji państwa prowadzących takie sprawy oraz wykonania orzeczeń sądowych o charakterze finansowym.

Raport Najwyższej Izby Kontroli na temat skuteczność systemu ujawniania i zabezpieczania mienia pochodzącego z przestępstw jest - w krótkim czasie – drugą, po raporcie dotyczącym więziennictwa, zdecydowanie krytyczną oceną pracy ministra Ziobro i podległego mu resortu. W tym „meczu” Marian Banaś (na razie) pewnie prowadzi 2:0.

Prezes z ministrem wojują na całego, a rykoszetem dostaje premier. Otwarte bowiem - w świetle raportu NIK - pozostaje pytanie do szefa rządu: jak policzył te dziesiątki miliardów złotych odzyskiwanych do budżetu z tytułu ujawniania oszustw vatowskich. (marabut)

powrót do początku

Parlament Europejski

Grupy parlamentarne

Komisja Europejska

Rada Europejska

Europosłowie