PiS chce znieść limity składek! Projekt już w Sejmie...

PiS chce znieść limity składek! Projekt już w Sejmie...

Prawo i Sprawiedliwość chce za 2 miesiące znieść górny limit składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Na stronach Sejmu znalazła się dzisiaj informacja, że wpłynął projekt dotyczący tej sprawy. Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie odprowadzana od całości przychodu, a więc analogicznie jak w przypadku ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. 

Zniesienie tzw. 30-krotności, czyli górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, budzi sprzeciw wielu środowisk. Przypomnijmy, że 7 organizacji pracodawców i związków zawodowych z Rady Dialogu Społecznego wydało wspólne oświadczenie, w którym stwierdzono, że decyzja ta negatywnie wpłynie na gospodarkę i rynek pracy.

W połowie września pismo w tej sprawie podpisali: Związek Pracodawców Business Centre Club, Forum Związków Zawodowych, Konfederacja "Lewiatan", NSZZ "Solidarność", Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Rzemiosła Polskiego oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

Szacuje się, że zmiana obejmie ok. 350 tys. pracowników "przyczyniając się do pogorszenia konkurencyjności polskiego rynku pracy i pogłębienia jego segmentacji, co jest jednym z głównych wyzwań rozwojowych Polski".

Zdaniem organizacji pracodawców zniesienie limitu będzie dotyczyło głównie specjalistów, ze szczególnym uwzględnieniem sektora IT. 

"W pierwszej kolejności podjęte zostaną analizy możliwości zmiany podstawy współpracy, czyli ucieczki od zatrudniania specjalistów na umowę o pracę, co będzie uzasadnione charakterem pracy, rodzajem obowiązków, miejscem wykonywania zadań. W niektórych przypadkach rząd przyczyni się do zainteresowania przez pracowników wyborem systemu ubezpieczeniowego w innych krajach UE, co nie będzie trudne" - napisano.

Zniesienie limitu doprowadzi również do "ogromnego wzrostu kosztów". W zależności od rodzaju działalności i skali, może to być 5–16 proc. rocznie, a może dotyczyć nawet 70–80 proc. zatrudnionych. Według organizacji, zniesienie limitu nie spowoduje natychmiastowego odpływu firm z Polski, ale doprowadzi do wstrzymania nowych inicjatyw, a w dłuższej perspektywie do wyboru innych rynków w Europie.

Najciekawsze jednak jest to, że w ostatnim akapicie uzasadnienia projektu PiS mamy właściwie żywcem przepisane obawy organizacji pracodawców i związkowców. 

Poziom oddziaływania proponowanego rozwiązania uzależniony jest również od zachowań na rynku pracy. Szacuje się, że ok. 370 tys. osób osiąga zarobki wyższe niż trzydziestokrotność prognozowanego wynagrodzenia. Może się zatem okazać, że chęć uniknięcia opłacania składki od całości wysokich zarobków skłoni pracodawców i pracowników do szukania sposobów obejścia proponowanych regulacji poprzez inne formy zatrudnienia (np. zakładanie działalności gospodarczej). Z drugiej strony osoby z bardzo wysokimi zarobkami otrzymają wyższe świadczenia, ze względu na zwiększenie podstawy wymiaru przyszłej emerytury.

A tu znajdziecie projekt ustawy

Projekt ustawy znoszącej limity składek

Ostatnio edytowane środa, 13 listopad 2019 18:56
powrót do początku

Parlament Europejski

Grupy parlamentarne

Komisja Europejska

Rada Europejska

Europosłowie