Współpraca naukowa firmy SKANSKA i Uniwersytetu Gdańskiego

Współpraca naukowa firmy SKANSKA i Uniwersytetu Gdańskiego

Uniwersytet Gdański podpisał umowę ramową o współpracy z firmą SKANSKA. Głównym celem porozumienia jest współpraca naukowa i dydaktyczna, a sygnatariusze liczą, że będzie ona obustronnie owocna i przynosząca korzyści – czytamy w serwisie uczelni.

Dokument zakłada współdziałanie w następujących obszarach: opracowywania analiz i ekspertyz, opinii; szkoleń i warsztatów; w zakresie problematyki stanowiącej przedmiot badań uczelni oraz zainteresowań SKANSKA.

Strony będą także współpracować przy organizacji konferencji naukowych, sympozjów, wykładów eksperckich i innych form przekazywania wiedzy i doświadczeń; organizacji praktyk i staży w ramach zapotrzebowania partnera oraz wspólnych projektów badawczych, rozwojowych, prac naukowych a także promocji ich wyników.

SKANSKA to firma z  czołówki światowych firm zajmujących się działalnością budowlaną i deweloperską. Zatrudnia 38 tys. osób w Europie i w Stanach Zjednoczonych.

źródło: polishscience.pl

powrót do początku

Parlament Europejski

Grupy parlamentarne

Komisja Europejska

Rada Europejska

Europosłowie