Studia MBA w całości przez Internet

Studia MBA w całości przez Internet

Collegium Civitas w Warszawie wprowadza do swojej oferty studia podyplomowe MBA (Master of Business Administration) w języku angielskim realizowane w całości za pośrednictwem internetowej platformy e-learningowej.

Kluczowym atutem studiów – przekonuje Collegium Civitas – jest fakt, że 100% zajęć odbywa się online, co pozwala elastycznie dopasować studia do kalendarza słuchacza. Jest to szczególnie istotne w przypadku grupy docelowej studiów MBA, którą stanowią pracownicy niższego i średniego szczebla kierownictwa w obszarze finansów, marketingu i sprzedaży w przedsiębiorstwach, organizacjach NPO i NGO, oraz osoby, którym zależy na rozwoju kariery w tym kierunku.

Do studiów zachęca też elastyczna formuła. Do programu można dołączyć w dowolnym momencie, a całe studia trwają jedynie 14 miesięcy. Cena kursu w języku angielskim to 7900 euro.

źródło: polishscience.pl

powrót do początku

Parlament Europejski

Grupy parlamentarne

Komisja Europejska

Rada Europejska

Europosłowie