Parlament Europejski popiera lewicowy projekt europejskiej unii zdrowia

Powstaje nowy program UE, który ma na celu wzmocnienie europejskich systemów opieki zdrowotnej, aby mogły lepiej reagować na poważne transgraniczne kryzysy, takie jak pandemia COVID-19. " Dla grupy Socjalistów i Demokratów w PE Europejska Unia Zdrowia oznacza silniejsze agencje zdrowotne, wzmocnione wspólne mechanizmy udzielania zamówień publicznych i minimalne standardy opieki zdrowotnej.

  • Opublikowane w dziale Europarlament
Czytaj więcej...

Miller: Polska na przekop Mierzei Wiślanej nie dostanie ani jednego Euro

W najnowszym nagraniu #DailyMiller, były premier a obecnie europoseł S&D, Leszek Miller, informuje o źródłach finansowania projektu Next Generation EU oraz celach na jakie państwa Unii Europejskiej mogą przeznaczyć środki z puli 750 mld Euro. Przestrzega także rząd w Polsce przed triumfalizmem, bo negocjacje w sprawie podziału tych pieniędzy dopiero się rozpoczynają.

  • Opublikowane w dziale Europarlament
Czytaj więcej...

#DailyMiller Leszek Miller relacjonuje ostatnie posiedzenie Parlamentu Europejskiego

Leszek Miller, były premier a obecnie europoseł Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w PE, podsumował ostatnią sesję Parlamentu Europejskiego w nagraniu, które upowszechniane jest w mediach społecznościowych. #DailyMiller to nowa formuła, w której w syntetyczny sposób były polski premier chce docierać do opinii publicznej i do swoich wyborców.

  • Opublikowane w dziale Europarlament
Czytaj więcej...

Parlament Europejski nie pójdzie na kompromis w sprawie przyszłości Unii Europejskiej

Parlament Europejski "nie pójdzie na kompromis w sprawie przyszłości Unii Europejskiej. Wzywamy Radę Europejską do zrobienia tego samego i dopasowania deklaracji politycznych do wystarczających środków budżetowych. Musimy pozostawić przyszłemu pokoleniu Europejczyków odporną UE, dobrze prosperującą i nie pozostawiając nikogo w tyle" – piszą w  liście do przywódców UE przed posiedzeniem Rady Europejskiej w dniu 19 czerwca wszyscy szefowie grup politycznych w Parlamencie Europejskim. Poza grupą Konserwatystów, do której należy PiS.

  • Opublikowane w dziale Europarlament
Czytaj więcej...

Parlament Europejski chce jak najszybszego rozpoczęcia konferencji o przyszłości Europy

Na najbliższym posiedzeniu Parlamentu Europejskiego, które rozpocznie się 17 czerwca, eurodeputowani zamierzają przyjąć rezolucję wzywającą instytucje europejskie do jak najszybszego rozpoczęcia konferencji na temat przyszłości Europy. W rezolucji ma znaleźć się zapis, że konferencja musi się rozpocząć najpóźniej we wrześniu tego roku. Ma ono trwać dwa lata i doprowadzić do szeroko zakrojonej reformy Unii Europejskiej.
  • Opublikowane w dziale Europarlament
Czytaj więcej...

Europosłowie krytykują polski rząd za łamanie rządów prawa

Ciągłe i systematyczne ataki na niezawisłość sądownictwa, instytucje demokratyczne i prawa mniejszości, wezwanie do rozszerzenia toczących się postępowań na mocy art. 7 w celu rozwiązania narastających problemów oraz potrzeba podjęcia natychmiastowych działań przez Radę i Komisję, w tym środków budżetowych, w celu ochrony podstawowych wartości UE - to główne tezy, które pojawiały się w wystąpieniach posłów podczas posiedzenia komisji wolności obywatelskich (LIBE) w Parlamencie Europejskim.

  • Opublikowane w dziale Europarlament
Czytaj więcej...

Socjaliści i Demokraci: Milczenie w sprawie Węgier, to współudział

Grupa Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim wezwała dzisiaj Radę i Komisję, podczas debaty plenarnej poświęconej sytuacji na Węgrzech, do konsekwentnych działań w przypadku łamania podstawowych wartości Unii Europejskiej. Europejska lewica domaga się wprowadzenia skutecznego mechanizmu, który byłby uruchamiany w przypadku łamania demokracji, praworządności i praw podstawowych. Jednym z jego elementów ma być uzależnienie wypłat z funduszy UE od poszanowania praworządności.

  • Opublikowane w dziale Europarlament
Czytaj więcej...

Socjaliści i Demokraci chcą Europejskiej Unii Zdrowia

Grupa Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim wzywa do pilnego utworzenia Europejskiej Unii Zdrowia. W ocenie europejskiej lewicy pandemia COVID-19 pokazała, jak niewiele mogą zrobić same państwa członkowskie, by walczyć z tym groźnym zjawiskiem. W tej sprawie frakcja S&D skierowała pismo do przewodniczących Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej i chorwackiej prezydencji.
Czytaj więcej...
Subscribe to this RSS feed

Parlament Europejski

Grupy parlamentarne

Komisja Europejska

Rada Europejska

Europosłowie