Miller: Jak dotąd skutecznie blokują standaryzację, ale do czasu

Miller: Jak dotąd skutecznie blokują standaryzację, ale do czasu

Prace nad trzema aktami wykonawczymi do dyrektywy w sprawie „sprzętu telekomunikacyjnego i RTV” z 2014 roku były przedmiotem wtorkowych prac Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów – IMCO.

We wspomnianej dyrektywie określono wymogi, które musi spełniać ten sprzęt a dotyczące telewizorów, telefonów komórkowych, urządzeń wi-fi, urządzeń bluetooth i innych w zakresie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i kompatybilności elektromagnetycznej.

Niektóre wymogi wejdą w życie dopiero po określeniu przez Komisję w aktach wykonawczych, które rodzaje sprzętu są objęte zakresem dyrektywy. Przedstawiciel Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej odpowiedzialnej za politykę UE w obszarze jednolitego rynku, przemysłu, przedsiębiorczości i małych przedsiębiorstw (DG GROW) zaprezentował posłom stan prac nad trzema możliwymi aktami wykonawczymi.

Europoseł Leszek Miller informując o przebiegu prac nad aktami wykonawczymi stwierdził, że „branża sprzeciwia się unifikacji i jak dotąd skutecznie blokuje standaryzację. Mam nadzieję, że do czasu!”

Jeden z aktów odnosi się do "wspólnej ładowarki", o którą Parlament apelował przez szereg lat, aby sprzęt telekomunikacyjny, zwłaszcza telefony komórkowe, był łatwiejszy w użyciu dla konsumentów oraz aby ograniczyć niepotrzebne odpady i koszty. Kolejny akt dotyczy bezpieczeństwa konsumentów korzystających z urządzeń Internetu rzeczy (IoT), takich jak np. inteligentne zabawki. Trzeci akt dotyczy wymogu, zgodnie z którym sprzęt wymieniony w dyrektywie powinien pozwalać na przesyłanie do niego oprogramowania tylko tak długo, jak długo sprzęt ten pozostaje zgodny z dyrektywą.

Ostatnio edytowane środa, 20 listopad 2019 09:58
powrót do początku

Parlament Europejski

Grupy parlamentarne

Komisja Europejska

Rada Europejska

Europosłowie