Z inicjatywy S&D uchwalono bezprecedensową rezolucję w sprawie praw kobiet w Polsce

Z inicjatywy S&D uchwalono bezprecedensową rezolucję w sprawie praw kobiet w Polsce

Z inicjatywy frakcji Socjalistów i Demokratów (S&D) Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której potępił ograniczanie praw seksualnych i reprodukcyjnych kobiet w Polsce i podkreślił prawny obowiązek Unii Europejskiej, aby przestrzegać tych praw i je chronić.

W rezolucji przyjętej głosami 455 do 145 przy  71 wstrzymujących się od głosu Parlament stwierdza, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 22 października o uznaniu aborcji za nielegalną w przypadku poważnych i nieodwracalnych wad płodu "naraża zdrowie i życie kobiet". Jako że większość legalnych aborcji w kraju dokonywana jest na tej podstawie, posłowie ostrzegają, że zakazanie tej opcji, która stanowiła 96% przypadków legalnego zakończenia ciąży w Polsce w 2019 r. (1 074 z 1 110), doprowadziłoby do wzrostu liczby "niebezpiecznych, tajnych i zagrażających życiu aborcji".

W tekście odnotowano, że decyzja została podjęta przez "sędziów, wybranych przez koalicję pod przewodnictwem PiS i całkowicie zależnych od jej polityków”.

Parlament podkreśla, że zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, restrykcyjne przepisy dotyczące aborcji naruszają prawa kobiet w kontekście praw człowieka. Posłowie zgadzają się, że nieskrępowany i terminowy dostęp do usług w zakresie zdrowia reprodukcyjnego oraz poszanowanie autonomii reprodukcyjnej i podejmowania decyzji przez kobiety ma kluczowe znaczenie dla ochrony praw kobiet w kontekście praw człowieka i równouprawnienia płci.

Prawa kobiet są prawami podstawowymi, stwierdził Parlament Europejski, przypominając, że instytucje UE i państwa członkowskie są prawnie zobowiązane do ich przestrzegania i ochrony. Posłowie zwracają uwagę, że polscy lekarze coraz częściej powołują się na klauzulę sumienia, nawet jeśli są proszeni o przepisanie środków antykoncepcyjnych, utrudniają też dostęp do badań prenatalnych. Dodają, że tysiące kobiet muszą podróżować, aby uzyskać dostęp do podstawowej usługi zdrowotnej, jaką jest aborcja, co zagraża ich zdrowiu i dobrostanowi.

Posłowie wyrażają swoje poparcie i solidarność z obywatelami Polski, w szczególności z kobietami i osobami LGBTI+, które "pomimo zagrożeń dla zdrowia publicznego wyszły na ulice, by protestować przeciwko poważnym ograniczeniom ich podstawowych wolności i praw". Zauważyli, że orzeczenie zostało wydane w momencie wprowadzenia poważnych ograniczeń w celu przeciwdziałania pandemii COVID-19, "utrudniających wszelką demokratyczną debatę".

W tekście potępia się nadmierne i nieproporcjonalne użycie siły i przemocy wobec protestujących przez organy ścigania.

Zdaniem Parlamentu, orzeczenie to jest "kolejnym przykładem politycznego przejęcia sądownictwa i systemowego upadku państwa prawa" w Polsce. Posłowie zwracają się do Komisji o ocenę legalności składu Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem Parlamentu, skład Trybunału Konstytucyjnego stanowi podstawę do zakwestionowania jego orzeczeń, a tym samym jego zdolności do przestrzegania polskiej konstytucji. Ze swojej strony Rada powinna zająć się tym i innymi zarzutami dotyczącymi naruszenia praw podstawowych w Polsce w ramach postępowania przewidzianego w art. 7 ust. 1.

Leszek Miller - Biuro w Brukseli

ASP13G351, rue Wiertz 60, 1047 Bruxelles

Tel. 0032 2 28 45868

Ostatnio edytowane wtorek, 15 grudzień 2020 09:21
powrót do początku

Parlament Europejski

Grupy parlamentarne

Komisja Europejska

Rada Europejska

Europosłowie