Socjaliści i Demokraci za poprawą praw konsumenta

Socjaliści i Demokraci za poprawą praw konsumenta

Od kilku lat grupa Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim opowiada się za potrzebą poprawy praw konsumentów poprzez ogólnounijny system zbiorowego dochodzenia roszczeń.  Od dzisiaj w całej UE, niezależnie od miejsca zamieszkania czy miejsca zakupu wadliwego produktu, konsumenci będą mogli podjąć wspólne działania prawne.

Grupa S&D zawsze była zaangażowana w stawianie interesów konsumentów na pierwszym miejscu, a dzisiejsze głosowanie będzie ważnym krokiem naprzód w kierunku przejścia ochrony konsumentów na poziomy wykraczające poza granice krajowe - powiedziała w trakcie debaty Lara Wolters z S&D. Dzięki nowym przepisom zadbaliśmy o to, aby konsumenci w całej Europie mieli dostęp do wymiaru sprawiedliwości, a ludzie mogli połączyć siły i domagać się ogólnounijnego zadośćuczynienia za szkody wyrządzone przez duże przedsiębiorstwa - dodała.

Z kolei były premier Leszek Miller stwierdził, że uchwalenie nowego prawa jest ważne i oczekiwane przez tysiące obywateli Unii. Jak pokazują doświadczenia ostatnich lat w wielu państwach członkowskich nadal dochodzi do zbiorowych naruszeń praw konsumentów, głównie poprzez wprowadzanie w błąd, stosowanie agresywnego marketingu - stwierdził Miller i dodał, że w Polsce głośna była w ostatnim czasie sprawa masowych naruszeń praw konsumenckich, polegająca na nieuczciwym udzielaniu kredytów hipotecznych, indeksowanych do waluty obcej, albo częsta praktyka sprzedaży produktów o zaniżonej jakości. 

To przełomowe prawodawstwo dotyczące zbiorowego dochodzenia roszczeń polega na stawianiu konsumentów na pierwszym miejscu. Osoby, które ucierpiały z powodu łamania przepisów, będą teraz miały dostęp do zbiorowego dochodzenia roszczeń w całej UE - powiedział Tiemo Wolken z S&D. Nowe przepisy oznaczają również, że państwa członkowskie będą musiały znieść wszelkie bariery,na które mogą napotkać organy reprezentujące konsumentów, takie jak ograniczone zasoby finansowe, tak aby konsumentom nie uniemożliwiano łączenia sił ani w kraju, ani za granicą krajową.

Leszek Miller - Biuro w Brukseli

ASP13G351, rue Wiertz 60, 1047 Bruxelles

Tel. 0032 2 28 45868

Ostatnio edytowane wtorek, 15 grudzień 2020 09:23
powrót do początku

Parlament Europejski

Grupy parlamentarne

Komisja Europejska

Rada Europejska

Europosłowie