Europosłowie SLD: Niech Trybunał Sprawiedliwości UE rozstrzygnie, czy mechanizm warunkowości jest zgodny z Traktatami

Europosłowie SLD: Niech Trybunał Sprawiedliwości UE rozstrzygnie, czy mechanizm warunkowości jest zgodny z Traktatami

OŚWIADCZENIE Delegacji Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Parlamencie Europejskim w sprawie zapowiedzi zawetowania przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej prac nad budżetem UE 2021-27 i decyzji dotyczącej finansowania funduszu odbudowy

Jako posłowie do PE wybrani z Polski wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec zapowiedzi zablokowania przez polski rząd prac nad budżetem wieloletnim Unii Europejskiej (2021-27) i funduszem odbudowy.

Taka decyzja pozbawi nas ponad 700 mld złotych uderzając boleśnie w państwo polskie i każdego Polaka. Nie mówiąc o dramatycznych konsekwencjach politycznych dla miejsca Polski w Europie i świecie.

Zdaniem premiera polskiego rządu, mechanizm ochrony budżetu Unii Europejskiej przed skutkami naruszeń praworządności w państwach członkowskich jest „uznaniowy, oparty na arbitralnych i politycznie motywowanych kryteriach”. Rozporządzenie PE i Rady „nie uwzględnia ponadto merytorycznych aspektów prawa europejskiego” i „budzi poważne wątpliwości prawne w świetle brzmienia Traktatów”.

Jeśli rząd Rzeczypospolitej Polskiej traktuje własne argumenty poważnie, to powinien odstąpić od metody bezmyślnych gróźb i korzystając z przysługujących uprawnień traktatowych skierować stosowny wniosek do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Korzystając z tej ścieżki prawnej mógłby tym samym doprowadzić do wnikliwej kontroli i oceny mechanizmu warunkowości pod kątem jego zgodności z Traktatami, z zasadami pewności, przewidywalności i określoności stanowionego prawa, jak również równowagi instytucjonalnej i równości państw członkowskich wobec prawa UE.

W przeciwnym razie, wskutek chaotycznych i nieprzemyślanych działań rządu noszących znamiona politycznego szantażu Rzeczpospolita Polska zostanie narażona nie tylko na utratę wielu miliardów euro, lecz także resztek politycznej wiarygodności.

W imieniu Delegacji SLD /-/ Leszek MILLER, przewodniczący

Leszek Miller - Biuro w Brukseli

ASP13G351, rue Wiertz 60, 1047 Bruxelles

Tel. 0032 2 28 45868

Ostatnio edytowane wtorek, 15 grudzień 2020 09:23
powrót do początku

Parlament Europejski

Grupy parlamentarne

Komisja Europejska

Rada Europejska

Europosłowie