Parlament i europejscy socjaliści za prawnie wiążącym mechanizmem ochrony wartości

Parlament i europejscy socjaliści za prawnie wiążącym mechanizmem ochrony wartości

Coroczne zalecenia dla krajów UE muszą być powiązane z mechanizmem przestrzegania wartości UE, konsekwencjami za uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego i skutkami budżetowymi - taki wniosek płynie z przyjętej w środę rezolucji Parlamentu Europejskiego. Głosowało za nią 521 posłów, 152 było przeciw a 21 wstrzymało się od głosu.

W rezolucji powtórzono obawy posłów dotyczące „wzrostu i utrwalania się tendencji autokratycznych i nieliberalnych” pogłębionych dodatkowo przez COVID-19, a także „korupcji, dezinformacji i zawłaszczania państwa” w kilku państwach UE. Stwierdzono też, że Unia nie dysponuje narzędziami niezbędnymi do zaradzenia „bezprecedensowemu i nasilającemu się kryzysowi wartości leżących u jej podstaw” i wskazano na niezdolność Rady do osiągnięcia istotnych postępów w procedurach z art. 7. Zauważono, że „pozwala to na dalsze odchodzenie od wartości”.

Aby UE była wiarygodna i broniła swoich wartości, potrzebujemy skutecznego narzędzia, które będzie miało realne konsekwencje finansowe w przypadku łamania praw podstawowych i zapewni obywatelom finansowanie z UE - mówiła podczas debaty Katarina Barley, wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego, eurodeputowana frakcji Socjalistów i Demokratów. W przeciwnym razie ryzykujemy, że ludzie stracą wiarę w UE. Nie możemy siedzieć bezczynnie, podczas gdy nieliberalne rządy łamią praworządność, a obywatele UE muszą ponosić tego konsekwencje - dodała.

Jak zauważyła Barley, przytłaczającą większością głosów stanowisko Parlamentu Europejskiego jest jasne: reprezentujemy głos obywateli UE i potrzebujemy skutecznych narzędzi do obrony ich praw. Będziemy współpracować z Radą nad ustanowieniem mechanizmu, ale nasze wartości nie są do negocjacji.

 

Z kolei Kati Piri, wiceszefowa frakcji S&D, w swoim wpisie na Twitterze zauważyła, że "Grupa Socjalistów i Demokratów nie zadowoli się budżetem UE bez silnego i skutecznego mechanizmu praworządności. Musimy przestać finansować unijnych autokratów i ich kumpli".

Parlament Europejski podkreślił w rezolucji, że należy skutecznie chronić porządek prawny Unii Europejskiej, podstawowe prawa jej obywateli i jej międzynarodową wiarygodność przed osłabieniem wartości określonych w art. 2. Dlatego posłowie proponują przebadane naukowo narzędzie, które byłoby oparte na dowodach, stosowane jednakowo, obiektywnie i sprawiedliwie wobec wszystkich państw członkowskich i byłoby zgodne z zasadami pomocniczości i proporcjonalności.

Nowy roczny cykl monitorowania musi obejmować aspekty prewencyjne i naprawcze koncentrujące się na zaleceniach dla poszczególnych krajów, zawierać harmonogram i cele powiązane z konkretnymi środkami, w tym procedurami określonymi w art. 7, postępowaniami w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego oraz skutkami budżetowymi (po wejściu w życie). Wniosek Parlamentu wzmocniłby i zastąpił istniejące mechanizmy, takie jak sprawozdanie Komisji Europejskiej na temat praworządności.

Ostatnio edytowane środa, 07 październik 2020 16:57
powrót do początku

Parlament Europejski

Grupy parlamentarne

Komisja Europejska

Rada Europejska

Europosłowie