Liderzy Parlamentu Europejskiego nie uznają wyboru Łukaszenki i uważają go za persona non grata w UE

Liderzy Parlamentu Europejskiego nie uznają wyboru Łukaszenki i uważają go za persona non grata w UE

We wspólnym oświadczeniu przywódcy polityczni z grup EPL, S&D, Renew Europe, Greens/EFA i ECR w Parlamencie Europejskim łączą siły, aby wezwać do nowych i wolnych wyborów na Białorusi oraz zdecydowanie potępić przemoc i tortury wobec pokojowych demonstrantów zorganizowanych przez reżim Łukaszenki.

Pochwalamy naród białoruski za odwagę i determinację oraz zdecydowanie popieramy ich pragnienie demokratycznych zmian i wolności. Wybory prezydenckie 9 sierpnia nie były ani wolne, ani uczciwe, a wiarygodne raporty wskazują na zwycięstwo Swietłany Tikhanovskay.

Dlatego nie uznajemy Aleksandra Łukaszenki za ponownie wybranego prezydenta Białorusi i uważamy go za persona non grata w Unii Europejskiej. Przyłączamy się do narodu białoruskiego w ich postulacie nowych i wolnych wyborów, pod nadzorem niezależnych obserwatorów.

Zdecydowanie potępiamy aresztowania i przerażające akty przemocy i tortury popełniane wobec pokojowych demonstrantów i wzywamy do pełnego zbadania tych zbrodni, które nie mogą pozostać bezkarne.

W związku z tym przypominamy Aleksandrowi Łukaszence o jego odpowiedzialności. Zdecydowanie potępiamy tłumienie Internetu i mediów, blokady dróg i zastraszanie dziennikarzy w celu powstrzymania przepływu informacji o sytuacji w kraju. Wzywamy do natychmiastowego uwolnienia wszystkich arbitralnie przetrzymywanych i więźniów politycznych, którzy zostali zatrzymani przed i w trakcie kampanii wyborczej.

Z zadowoleniem przyjmujemy decyzję ministrów spraw zagranicznych UE o umieszczeniu na czarnej liście wszystkich osób odpowiedzialnych za przemoc i sfałszowane wybory prezydenckie.

Wzywamy do jak najszybszego sporządzenia listy sankcji, aby osoby, które popełniły te przestępstwa, miały zakaz odwiedzania UE, a ich majątek został zamrożony.
Unia Europejska może i musi zrobić więcej, aby wspierać demokrację i wolność na Białorusi, w tym poprzez wzmocnienie pomocy dla białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego i natychmiastowe zniechęcenie wszelkiego wsparcia finansowego dla rządu i projektów kontrolowanych przez państwo.

Proponujemy wznowienie ukierunkowanych unijnych programów pomocowych, aby pomóc represjonowanym ludziom na Białorusi i ich rodzinom.

Unia Europejska powinna w równym stopniu podjąć zdecydowane i jednoznaczne działania, ponownie oceniając swoje stosunki z obecnym reżimem na Białorusi, zgodnie z wartościami i zasadami UE, oraz ponownie rozważyć współpracę z Mińskiem, w tym w ramach Partnerstwa Wschodniego. UE powinna przygotować kompleksowy przegląd swojej polityki wobec Białorusi, z uwzględnieniem różnych scenariuszy i zmian w tym kraju, który obejmuje również znacznie większą rolę UE (politycznie, technicznie, finansowo).

Z przykrością stwierdzamy, że reżim Łukaszenki odmówił dostępu do Białorusi dwóm posłom do Parlamentu Europejskiego Petrasowi Austreviciusowi i Robertowi Biedronowi, którzy podróżowali do Mińska, aby wesprzeć ludność Białorusi.

Proponujemy, aby UE wyznaczyła specjalnego przedstawiciela na Białorusi w celu wspierania procesu pokojowego przejścia władzy zgodnie z wolą narodu białoruskiego.

Wzywamy Federację Rosyjską do powstrzymania się od jakiejkolwiek ingerencji, ukrytej lub jawnej na Białorusi po wyborach, i wzywamy instytucje UE i państwa członkowskie do czujnego przeciwdziałania wszelkim rosyjskim działaniom w tym zakresie.

Wzywamy UE do wspierania pokojowej transformacji władzy i do podjęcia dialogu z białoruską opozycją i społeczeństwem obywatelskim w celu rozpoczęcia nowego procesu wyborczego, pod nadzorem nowej komisji wyborczej, organu, któremu mogą ufać wszystkie partie. Obywatele Białorusi mają prawo wybierać własnych przedstawicieli politycznych.

Zhyvie Białoruś!

Manfred Weber, przewodniczący EPL Iratxe García Pérez, prezes S&D Dacian Cioloş, prezes Renew Europe Ska Keller i Philippe Lamberts, współprzewodniczący Zielonych/EFA Ryszard Legutko i Raffaele Fitto, współprzewodniczący ECR

Ostatnio edytowane poniedziałek, 17 sierpień 2020 13:28
powrót do początku

Parlament Europejski

Grupy parlamentarne

Komisja Europejska

Rada Europejska

Europosłowie