Polska narusza praworządność. Komisja LIBE wzywa państwa członkowskie UE do działania

Polska narusza praworządność. Komisja LIBE wzywa państwa członkowskie UE do działania

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) stosunkiem głosów 52:15 przyjęła sprawozdania krytykujące ciągłe pogarszanie się demokracji, praworządności i praw podstawowych w Polsce. Sprawozdanie, opracowane przez przewodniczącego komisji Juana Fernando Lópeza Aguilara z frakcji Socjalistów i Demokratów, wzywa państwa członkowskie UE do podjęcia działań.

W przeddzień kluczowego europejskiego szczytu w sprawie kolejnych wieloletnich ram finansowych, Grupa S&D przypomina przywódcom UE, że skuteczny mechanizm warunkowości, który ma chronić budżet UE w przypadku naruszenia praworządności, jest nie tylko priorytetem, ale także warunkiem „sine qua non” w ramach zbliżających się negocjacji z Parlamentem Europejskim.

Ten oparty na faktach raport zawiera szczegółowy przegląd tego, w jaki sposób praworządność, demokracja i prawa podstawowe były podważane i niszczone w Polsce od 2015 roku - mówi szef komisji LIBE.

W ocenie hiszpańskiego eurodeputowanego frakcji S&D sytuacja jest bardzo niepokojąca. Po przejęciu i upolitycznieniu Trybunału Konstytucyjnego i Krajowej Rady Sądownictwa rząd PiS kontynuował demontaż Sądu Najwyższego, jednocześnie prowadząc kampanię zastraszania wobec sędziów krytycznych wobec tych zmian - uważa  Juan Fernando López Aguilar i dodaje, że to, czego byliśmy świadkami w Polsce, to nie tylko przypadki jednorazowe, ale szereg różnych działań i reform legislacyjnych podejmowanych przez większość PiS, które razem wyraźnie sprowadzają się do poważnego, trwałego i systemowego łamania praworządności. Dlatego też Rada musi wreszcie podjąć działania i przejść do następnego etapu procedury przewidzianej w art. 7 ust. 1. Oznacza to skierowanie do Polski konkretnych zaleceń, a w przypadku dalszego naruszania praworządności - zaproponowanie odpowiednich środków.

Komisja LIBE zwraca uwagę w rezolucji, że problem nie dotyczy tylko obszaru sądownictwa. Jesteśmy głęboko zaniepokojeni sytuacją praw podstawowych, zwłaszcza w odniesieniu do wolności mediów i ochrony mniejszości - mówi szef komisji LIBE. W trakcie kampanii prezydenckiej szczególnie widoczna była w tych kwestiach stronniczość mediów publicznych, które faworyzowały urzędującego prezydenta, przedstawiając jako nowego wroga społeczność osób LGBTI, których nawet ludzką godność kwestionował prezydent Duda - przypomniał Aguilar.

Z kolei eurodeputowana S&D Birgit Sippel określiła sytuację w Polsce jako "żałosny przejaw tego, że kraj, który został okrzyknięty wzorem transformacji z komunizmu w demokrację, w ciągu zaledwie 5 lat został przekształcony przez rząd PiS w kraj, którego nie można już oceniać jako w pełni demokratyczny.

Widzi ona jednak nadzieję na zmiany, których upatruje w ostatnich wyborach prezydenckich. Olbrzymia frekwencja wśród polskich obywateli, zwłaszcza wśród ludzi młodych, demonstrujących swoje aspiracje do większej demokracji, większych praw podstawowych i większej równości w wyborach w Polsce, które odbyły się w ubiegłym tygodniu, daje nadzieję na to, że jest to tylko stan przejściowy. Musimy stać po ich stronie. - dodała Sippel.

Ostatnio edytowane czwartek, 16 lipiec 2020 12:19
powrót do początku

Parlament Europejski

Grupy parlamentarne

Komisja Europejska

Rada Europejska

Europosłowie