Parlament Europejski popiera lewicowy projekt europejskiej unii zdrowia

Parlament Europejski popiera lewicowy projekt europejskiej unii zdrowia

Powstaje nowy program UE, który ma na celu wzmocnienie europejskich systemów opieki zdrowotnej, aby mogły lepiej reagować na poważne transgraniczne kryzysy, takie jak pandemia COVID-19. " Dla grupy Socjalistów i Demokratów w PE Europejska Unia Zdrowia oznacza silniejsze agencje zdrowotne, wzmocnione wspólne mechanizmy udzielania zamówień publicznych i minimalne standardy opieki zdrowotnej.

Program UE dla zdrowia ma on na celu uzupełnienie luk obnażonych przez kryzys. Chociaż polityka zdrowotna leży w gestii państw członkowskich, UE może dopełniać i wspierać narodowe wysiłki i przyjmować prawodawstwo w określonych sektorach.

Oprócz lepszej ochrony przed i lepszego zarządzania kryzysami poprzez wzmocnienie systemów opieki zdrowotnej państw członkowskich i zapewnianie lepszej opieki, Program UE dla zdrowia ma również wspierać innowacje i inwestycje oraz poprawę zdrowia.

Trzy główne priorytety Programu UE dla zdrowia to: Ochrona ludności przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowia, lepsza dostępność leków oraz solidniejsze systemy opieki zdrowotnej.

Program UE dla zdrowia jest częścią planu naprawczego "Next Generation EU".

Jesteśmy dumni, że Parlament Europejski poparł naszą ideę europejskiej unii zdrowia. Pandemia COVID-19 była tragedią dla wszystkich krajów UE i będziemy nadal nieustannie pracować nad wzmocnieniem Unii i zdolności UE w zakresie zdrowia, aby zapobiegać przyszłym kryzysom i wspólnie reagować w bardziej skuteczny sposób - powiedziała Jytte Guteland, która z ramienia frakcji S&D negocjowała ten projekt.

Jak dodała szwedzka europosłanka wszyscy mają nadzieję, że leczenie i szczepionki przeciwko COVID-19 wkrótce staną się rzeczywistością. Musimy zapewnić takie rozwiązania, aby leczenie lub szczepionka były dostępne dla wszystkich, co oznacza, że Europa musi być gotowa do użycia wszelkich narzędzi niezbędnych do zapewnienia, że produkty są wytwarzane, dystrybuowane i nabywane w sposób umożliwiający wszystkim równy dostęp na całym świecie. Unijny mechanizm wspólnych zamówień publicznych powinien zostać pilnie zmieniony, tak abyśmy byli gotowi do leczenia i szczepień jako Unia - stwierdziła Guteland.

 

Ostatnio edytowane poniedziałek, 13 lipiec 2020 11:34
powrót do początku

Parlament Europejski

Grupy parlamentarne

Komisja Europejska

Rada Europejska

Europosłowie