Socjaliści i Demokraci: Milczenie w sprawie Węgier, to współudział

Socjaliści i Demokraci: Milczenie w sprawie Węgier, to współudział

Grupa Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim wezwała dzisiaj Radę i Komisję, podczas debaty plenarnej poświęconej sytuacji na Węgrzech, do konsekwentnych działań w przypadku łamania podstawowych wartości Unii Europejskiej. Europejska lewica domaga się wprowadzenia skutecznego mechanizmu, który byłby uruchamiany w przypadku łamania demokracji, praworządności i praw podstawowych. Jednym z jego elementów ma być uzależnienie wypłat z funduszy UE od poszanowania praworządności.

Podczas debaty z wiceprzewodniczącą KE Verą Jourovą i chorwacką prezydencją UE większość mówców podkreślała, że środki nadzwyczajne wprowadzone przez rząd węgierski w celu zwalczania pandemii COVID-19, w tym ogłoszenie nieograniczonego czasowo stanu wyjątkowego, nie są zgodne z przepisami UE i ostrzegła przed rosnącym zagrożeniem dla demokracji.

Niektórzy posłowie wezwali Komisję Europejską do zakończenia kontroli zmian prawnych i wszczęcia postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Zwrócili się oni w szczególności o wstrzymanie płatności na rzecz Węgier w ramach nowych perspektyw finansowych i planu odbudowy gospodarczej, o ile nie będzie przestrzegana zasada praworządności. Skrytykowali również bierną postawę Rady i nalegali, aby podjęła ona kroki w sprawie procedury przewidzianej w art. 7, zainicjowanej przez Parlament.

Występując w imieniu Grupy S&D, Iratxe García, jej przewodnicząca, powiedziała, że "Orbán w cyniczny sposób wykorzystał pandemię, aby przyjąć ustawy o stanie wyjątkowym, pozwalające mu na rządzenie w nieskończoność na mocy dekretów, jak prawdziwemu dyktatorowi". Zwróciła także uwagę na to, że węgierski rząd podjął działania, które jeszcze bardziej ograniczyły wolność słowa w tym kraju. Jako przykład liderka S&D wymieniła surowe kary nakładane na każdego, kto rzekomo szerzy dezinformacje.

To tylko kilka z długiego szeregu działań, które Orbán podjął w celu rozbicia demokracji na Węgrzech - mówiła Iratxe Garcia. Mimo to UE nie zrobiła nic konkretnego, by go ukarać za jego działania. W jej opinii te zaniechania są powodem do wstydu, który "wstrząsa fundamentami naszej Unii i niszczy naszą międzynarodową reputację jako latarni wolności, demokracji i praw podstawowych".
 
Wzywam państwa członkowskie i Komisję do pilnego odblokowania negocjacji w sprawie wniosku dotyczącego warunkowości funduszy UE, tak abyśmy mogli wreszcie wprowadzić konkretne sankcje. Fundusze UE nie powinny trafiać do osób naruszających zasady demokracji, praworządności i praw podstawowych. Milczenie w sprawie Węgier, to współudział - stwierdziła szefowa Grupy S&D.

Ostatnio edytowane czwartek, 14 maj 2020 12:30
powrót do początku

Parlament Europejski

Grupy parlamentarne

Komisja Europejska

Rada Europejska

Europosłowie