Unia Europejska na walkę z bezrobociem przeznaczy do 100 mld euro w formie pożyczek

Unia Europejska na walkę z bezrobociem przeznaczy do 100 mld euro w formie pożyczek

Komisja Europejska zaproponowała nowy tymczasowy instrument solidarności, którego celem jest ograniczenie ryzyka bezrobocia w sytuacjach nadzwyczajnych. Nowe rozwiązanie pozwala Unii na pomoc finansową w wysokości od 50 do 100 miliardów EURO w formie pożyczek od UE dla krajów członkowskich.

Pożyczki z Unii będą możliwe dzięki gwarancjom państw członkowskich do budżetu Unii na pokrycie mało prawdopodobnej ewentualności niewypłacalności pożyczki przez państwo członkowskie, które będzie beneficjentem w ramach tego instrumentu.

Nowy unijny instrument będzie dodatkową pomocą finansową, uzupełniającą środki krajowe i uzupełniającą regularne wsparcie w formie dotacji udzielane na podobne cele w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miliony Europejczyków jest narażonych na ryzyko i nie wiedzą, czy będą mieli pracę po zakończeniu epidemii COVID-19. Dlatego wszelkie działania wspierające są mile widziane, a im szybciej je wdrożymy, tym lepiej - powiedziała Iratxe Garcia, lider Grupy Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim. Zapowiedziała jednocześnie, że „jeśli chodzi o tak zwany instrument ograniczający ryzyko bezrobocia w sytuacjach nadzwyczajnych, to przeanalizujemy to szczegółowo, zwłaszcza to, co kryje się za „porozumieniem wykonawczym”.

Musimy dopilnować, aby w krajach, które uzyskają dostęp do tych pożyczek, nie były stosowane żadne warunki. Oczekujemy również, że wszystkie kraje UE zaangażują się w ten instrument, aby udostępnić wystarczające środki, aby stworzyć znaczącą tarczę ochronną dla pracowników - dodała Iratxe Garcia.

 

Ostatnio edytowane czwartek, 02 kwiecień 2020 01:37
powrót do początku

Parlament Europejski

Grupy parlamentarne

Komisja Europejska

Rada Europejska

Europosłowie