Europa ma nową Komisję

Europa ma nową Komisję
Parlament Europejski powołał dzisiaj nową Komisję Europejską.  Za głosowało 461 eurodeputowanych, 157 było przeciw i 89 wstrzymało się od głosu. Komisja pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen rozpocznie urzędowanie 1 grudnia. 
 
Występując przed Parlamentem Europejskim Ursula von der Leyen zaprezentowała główne założenia polityki nowej Komisji Europejskiej na najbliższe 5 lat. Mówiła między innymi:
 
O Unii Europejskiej w ostatnich latach
 
Unia Europejska jest w najlepszej formie, kiedy jest odważna. Jednak w ostatnich latach musieliśmy skupić się na tym, co jest tu i teraz, na zarządzaniu kryzysowym, na walce o utrzymanie naszej jedności i solidarności w nienaruszonym stanie. Jeżeli w tym czasie staliśmy się silniejsi, a sądzę, że tak, to dzięki przywództwu... mojego poprzednika Jeana-Claude'a Junckersa".
 
O polityce zagranicznej
 
Możemy być twórcami lepszego ładu globalnego. Takie jest powołanie Europy i tego chcą obywatele Europy. (...) Będziemy inwestować w sojusze i koalicje, aby promować nasze wartości.
 
O zmianach klimatycznych
 
Wysiłki na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi będą podstawą polityki gospodarczej UE. Będzie ona wymagała ogromnych inwestycji (....) oraz szkolenia ludzi. Będzie to wymagało inwestycji publicznych i prywatnych.... Europa jest liderem. Unia Europejska włączy finansowanie na rzecz klimatu do głównego nurtu swojego budżetu. Samodzielne działanie Europy w sprawie zmian klimatycznych nie wystarczy. Odpowiadamy jedynie za około 9 proc. światowych emisji. Musimy zabrać ze sobą świat.(...) Zmiana klimatu jest kwestią egzystencjalną dla Europy i świata. Nie mamy już chwili do stracenia na walkę ze zmianami klimatycznymi.
 O cyfryzacji
 
Nie ma przyszłości bez cyfryzacji. Musimy chronić nasz europejski dobrobyt i nasze europejskie wartości. Musimy podążać własną europejską drogą również w epoce cyfrowej. Europa ma wszelkie możliwości naukowe i przemysłowe, aby być konkurencyjną w obszarze cyfrowym. Innowacje potrzebują różnorodności i wolnej przestrzeni do myślenia. Mamy to wszystko w Europie.
 
O "zielonym ładzie europejskim"
 
Zielony ład europejski jest niezbędny dla zdrowia naszej planety, naszych obywateli i naszej gospodarki. Frans Timmermans jest właściwą osobą, aby to osiągnąć. (Timmermans jako wiceprzewodniczący wykonawczy będzie nadzorował europejski ład ekologiczny). Przejście na gospodarkę niskoemisyjną musi być sprawiedliwe i sprzyjające włączeniu w proces społeczeństw, w przeciwnym razie nie nastąpi w ogóle.
O migracji
 
Europa zawsze zapewni schronienie tym, którzy potrzebują międzynarodowej ochrony, ale tym, którzy będą się integrowali z naszym społeczeństwem i tym, którzy nie mają prawa do powrotu do domu.
 
 
Występując w debacie liderka Grupy Socjalistów i Demokratów Iratxe García Pérez powiedziała, że "socjaliści chcą zielonego ładu, ale takiego, który jest również czerwony wewnątrz. UE musi odzyskać swoją duszę społeczną". Zwróciła też uwagę, że dzięki presji lewicy "mamy najbardziej zrównoważoną pod względem płci Komisję w historii". Przewodnicząca S&D zapowiedziała, że grupa będzie zwracała szczególną uwagę na filar społeczny UE, dodając, że S&D ma "szereg" propozycji mających na celu wzmocnienie tego filaru".
 
Grupa Socjalistyczna ma bardzo jasny obraz tego, co trzeba zrobić w ciągu najbliższych pięciu lat. Potrzebujemy bardziej ekologicznej Europy, Europy bardziej kobiecej, Europy bardziej socjalnej. Mamy nadzieję, że Komisja podejmie odpowiedzialne działania - powiedziała Iratxe García Pérez
 
Dla Grupy S&D, Zielony Ład jest okazją do zapewnienia nowego modelu ekonomicznego, który stawia pracowników w centrum naszej polityki - mówiła z kolei Miriam Dalli, europosłanka S&D z Malty. Dodała, że "jest to okazja do wzmocnienia relacji z sąsiednimi kontynentami, takimi jak Afryka, do wspierania partnerstwa i zapewnienia czystszej i odnawialnej energii. Jest to nasza szansa na ochronę dobrobytu społecznego wszystkich naszych obywateli. Jesteśmy gotowi do współpracy z Komisją Europejską i cieszymy się, że będziemy partnerami w tej transformacji - powiedziała Dalli.
 
Polski eurodeputowany Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej wypowiadając się w imieniu "prodemokratycznej i proeuropejskiej" społeczności w Polsce - wezwał Komisję, aby nie rezygnowała z wysiłków na rzecz wzmocnienia rządów prawa.
 
"To Komisja Europejska jest strażnikiem traktatów. Obrona wolności, wartości i praworządności jest podstawowym elementem naszej wspólnoty. Nikt nie może stawiać się ponad prawem. Bądźcie konsekwentni w swoich działaniach, aby nasza wspólnota nie była zagrożona i przez nikogo nie była podważana" - powiedział Halicki.
Ostatnio edytowane środa, 27 listopad 2019 14:29
powrót do początku

Parlament Europejski

Grupy parlamentarne

Komisja Europejska

Rada Europejska

Europosłowie