Uzgodniono budżet Unii Europejskiej na 2020 rok

Uzgodniono budżet Unii Europejskiej na 2020 rok

Rada Unii Europejskiej i Parlament Europejski porozumiały się w sprawie budżetu UE na 2020 rok. Ma się on koncentrować na wzroście i konkurencyjności, działaniach klimatycznych i innych priorytetach UE, takich jak bezpieczeństwo czy zarządzanie migracją.

Grupie S&D udało się uzupełnić wniosek Rady o 1,9 miliarda euro, z czego większość zostanie przeznaczona na projekty związane z zatrudnianiem młodzieży oraz kwestie klimatyczne.

Zwiększenie budżetu na działania na rzecz klimatu i zatrudnienie młodzieży nie było łatwym zadaniem, biorąc pod uwagę pierwotną propozycję Rady, ale byliśmy stanowczy i w końcu uzyskaliśmy poparcie głównych grup politycznych w tym procesie. Takie były nasze priorytety od samego początku. Są to priorytety obywateli europejskich, a naszym celem od samego początku było zapewnienie im odpowiedniego finansowania, bez względu na długość negocjacji w tej sprawie - stwierdziła Eider Gardiázabal, rzeczniczka S&D ds. budżetu.
 

Budżet na rok 2020 jest ostatnim rocznym planem wydatków w ramach siedmioletniego budżetu Unii. Po negocjacjach oraz poprawkach grupy socjalistów i demokratów ustalono, że wydanych zostanie 168,7 mld euro, z czego 21% zostanie przeznaczone na klimat. Łączna kwota na płatności wynosi 153,6 mld euro, co oznacza wzrost o 3,4% w porównaniu z rokiem 2019.

Wspomniane wielkości uzgodniono przy założeniu, że Wielka Brytania będzie nadal w pełni uczestniczyć w finansowaniu i wykonywaniu budżetu UE na 2020 r.

W przyszłorocznym budżecie zwiększono wsparcie na rzecz obszarów uznawanych przez UE za priorytetowe i jej najskuteczniejszych programów. Kierowano się realistycznym podejściem, uwzględniając interesy podatników i potrzebę stawienia czoła nowym wyzwaniom, które mogą pojawić się w 2020 r. W szczególności chciałbym podkreślić przejście w kierunku dalszej ekologizacji budżetu UE i zapewnienia, by wspierał on unijne działania na rzecz klimatu - powiedział Kimmo Tiilikainen, sekretarz stanu w fińskim Ministerstwie Finansów, a zarazem główny negocjator Rady ds. budżetu UE 2020.

Budżet przewiduje około 60 mld euro wsparcia dla rolników, rybołówstwa i różnorodności biologicznej oraz prawie 59 mld euro na zmniejszenie różnic gospodarczych między regionami UE. Prawie 25 mld euro zostanie przeznaczone na wsparcie badań i innowacji, programów edukacji młodzieży, małych i średnich przedsiębiorstw oraz europejskiego systemu satelitarnego Galileo. Kolejne 14 mld euro zostanie przeznaczone na finansowanie bezpieczeństwa UE, pomocy humanitarnej i nowo utworzonej europejskiej straży granicznej.

 
 
Ostatnio edytowane środa, 20 listopad 2019 12:42
powrót do początku

Parlament Europejski

Grupy parlamentarne

Komisja Europejska

Rada Europejska

Europosłowie