Parlament Europejski potępia kryminalizację edukacji seksualnej w Polsce

Parlament Europejski potępia kryminalizację edukacji seksualnej w Polsce

471 europosłów, 128 było przeciw, a 57 wstrzymało się od głosu. Taki jest wynik głosowania w Parlamencie Europejskim nad rezolucją dotyczącą kryminalizacji edukacji seksualnej w Polsce.

Posłowie krytykują projekt zmian w ustawie, które mają na celu uczynić przestępstwem edukację seksualną nieletnich w Polsce. Inicjatywa zmiany polskiej ustawy o przeciwdziałaniu pedofilii zagraża osobom zapewniającym edukację seksualną nieletnim pozbawieniem wolności do trzech lat, zaproponowano również podwyższenie tej kary do lat pięciu.

Parlament Europejski potępia zmiany, które spowodują dezinformację ludzi młodych oraz stygmatyzację i wykluczenie seksualności z programu edukacji. Posłowie wzywają polski sejm do nie przyjmowania zmian, którym towarzyszyły również niedawne próby ograniczania praw reprodukcyjnych w Polsce, w tym prawa do aborcji - czytamy w komunikacie służb prasowych Parlamentu Europejskiego.

W rezolucji zachęca się wszystkie państwa UE do zapewnienia wyczerpującej i odpowiedniej do wieku edukacji seksualnej w szkołach. Posłowie podkreślają, że brak informacji o seksie i seksualności zagraża bezpieczeństwu i dobrostanowi młodych ludzi oraz czyni ich bardziej podatnymi na wykorzystywanie seksualne, nadużycia i przemoc, w tym molestowanie w Internecie.

Uczenie młodych ludzi o równości płci, wyrażaniu zgody oraz wzajemnym szacunku może być pomocne w zwalczaniu stereotypów związanych z płcią, homofobii, transfobii oraz przemocy na tle seksualnym.

Uznając istotną rolę społeczeństwa obywatelskiego w zapewnianiu edukacji seksualnej, posłowie wzywają do odpowiedniego finansowania organizacji społecznych na szczeblu UE, w ramach programu "Prawa i wartości" na lata 2021-2027 lub innych projektów pilotażowych UE. Posłowie zwrócili się także do Rady o wzięcie pod uwagę niniejszego projektu ustawy podczas dyskusji na temat Artykułu 7 (1), czyli dotyczącego poważnego naruszenia przez Państwo Członkowskie wartości europejskich zapisanych w Artykule 2 Traktatu o UE.

 

 

powrót do początku

Parlament Europejski

Grupy parlamentarne

Komisja Europejska

Rada Europejska

Europosłowie