Socjaliści i Demokraci żądają usunięcia Białorusi z Partnerstwa Wschodniego

Socjaliści i Demokraci żądają usunięcia Białorusi z Partnerstwa Wschodniego
Przed nadzwyczajną Radą do Spraw Zagranicznych, zwołaną na piątkowe popołudnie przez wysokiego przedstawiciela Josepa Borrella, Socjaliści i Demokraci zdecydowanie potępiają użycie siły wobec pokojowych demonstrantów, w tym tortur i aresztowań, przez białoruski reżim, które miały miejsce 4 dni z rzędu od sfałszowanych wyborów prezydenckich 9 sierpnia.

Frakcja S&D wzywa ministrów spraw zagranicznych UE w konsekwencji wyborów, które nie były ani wolne, ani uczciwe, do zastosowania ukierunkowanych sankcji wobec reżimu Łukaszenki, usunięcia Białorusi z programu Partnerstwa Wschodniego i wezwania do nowych wyborów prezydenckich pod kontrolą międzynarodowych obserwatorów.

Łukaszenka bije własnych obywateli, którzy w pokazie niezwykłej odwagi wyszli na ulice w obronie uczciwych i przejrzystych wyborów. Nie możemy odwracać wzroku, gdy dyktator na granicach UE kradnie głosy swoich obywateli i więzi tysiące pokojowych demonstrantów - powiedziała Kati Piri, wiceszefowa frakcji Socjalistów i Demokratów.

Zbyt długo UE postępowała zgodnie z polityką "krytycznego zaangażowania" w stosunkach z Białorusią. Teraz musimy stwierdzić, że polityka ta nie poprawiła sytuacji w zakresie praw człowieka w tym kraju ani nie doprowadziła do żadnych znaczących reform demokratycznych - uważa Piri.

Grupa S&D wzywa do zdecydowanej, pryncypianego reagowania ministrów spraw zagranicznych UE. Wzywamy Radę do nałożenia ukierunkowanych sankcji na białoruskich urzędników, którzy są odpowiedzialni za fałszowanie wyborów, przemoc wobec protestujących i arbitralne aresztowania. Sam Łukaszenka musi być w Unii Europejskiej oznaczony jako persona non grata. Chociaż naszym obowiązkiem jest wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, również finansowo, białoruskiemu reżimowi należy zakazać otrzymywania jakichkolwiek funduszy UE - przekonuje Kati Piri i dodaje, że ponadto UE musi wezwać do nowych wyborów prezydenckich, w których wszyscy kandydaci będą mogli konkurować w wolnym i sprawiedliwym otoczeniu, pod nadzorem obserwatorów międzynarodowych. To prawo narodu białoruskiego do wyboru własnego prezydenta.

Nasza grupa wzywa również do przeglądu programu Partnerstwa Wschodniego. Nie możemy współpracować z krajami, w których jesteśmy świadkami brutalnych represji w stosunku do opozycji politycznej i społeczeństwa obywatelskiego. Dyktatorzy są wrogami wolnych społeczeństw. Zarówno Białoruś, jak i Azerbejdżan powinny zostać niezwłocznie wyrzucone z programu Partnerstwa Wschodniego - stwierdziła wiceprzewodnicząca frakcji S&D.

powrót do początku

Parlament Europejski

Grupy parlamentarne

Komisja Europejska

Rada Europejska

Europosłowie