Parlament Europejski - budżet UE tylko dla przestrzegających wartości UE

Parlament Europejski - budżet UE tylko dla przestrzegających wartości UE

Parlament Europejski żąda uzależnienia wypłat z budżetu UE od przestrzegania praworządności.

23 lipca podczas sesji Parlamentu Europejskiego przyjęto rezolucję, która żąda aby mechanizm wypłat z budżetu UE był wprost związany z  przestrzeganiem art. 2 TUE (praworządność) oraz wpisuje jako zasadę tzw. odwróconą kwalifikowana większość w procesie podejmowania decyzji, tj do zawetowania decyzji o sankcjach wobec państwa niespełniającego kryteriów praworządności potrzebna byłaby kwalifikowana większość głosów.

Parlament Europejski „głęboko ubolewa, że Rada Europejska znacznie osłabiła dążenie Komisji i Parlamentu do tego, aby w WRF (Wieloletnie Ramy Finansowe) i Instrumencie Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy (NGEU) stanąć na straży praworządności, praw podstawowych i demokracji; potwierdza żądanie, aby dokończyć prace współprawodawcy nad zaproponowanym przez Komisję mechanizmem ochrony budżetu UE w przypadku, gdy występuje systemowe zagrożenie dla wartości zapisanych w art. 2 TUE i gdy zagrożone są interesy finansowe Unii; podkreśla, że mechanizm ten, aby był skuteczny, musi być uruchamiany odwróconą kwalifikowaną większością głosów; podkreśla, że mechanizm ten nie może wpływać na spoczywający na instytucjach rządowych lub państwach członkowskich obowiązek dokonywania płatności na rzecz ostatecznych beneficjentów lub odbiorców; podkreśla, że rozporządzenie w sprawie praworządności zostanie przyjęte w procedurze współdecyzji”.

Rezolucja odniosła się tez do innych kluczowych kwestii nowego budżetu.

Szefowa frakcji S&D, która promowała zapisy rezolucji powiedziała

„W czasie, gdy stoimy w obliczu najgorszego kryzysu naszego pokolenia, Unia Europejska nie może pozostawić za sobą obecnych i przyszłych pokoleń. Po raz pierwszy w historii Unii państwa członkowskie zgodziły się na wspólne zadłużenie. Większość z 750 000 mln euro funduszu naprawczego to dotacje. Wspólny dług europejski nie powinien obciążać budżetu krajowego, a jego spłata powinna odbywać się z zasobów własnych UE. Dlatego musimy polegać na silnym systemie zasobów własnych, jak zaproponowała moja grupa. Ciężar finansowania naprawy nie może spoczywać na najsłabszych. Wzywamy Komisję, aby przedstawiła teraz jasny plan działania i cele w celu osiągnięcia funkcjonującego systemu zasobów własnych.

„Jednak środki przeznaczone na wieloletni budżet Unii (WRF) są mniejsze, niż byśmy chcieli. Chociaż z zadowoleniem przyjmujemy decyzję o przeznaczeniu 30% z tego na wydatki związane z Zielonym Ładem, we wniosku jest jeszcze wiele innych aspektów mocno niedofinansowanych: pomoc humanitarna, współpraca, badania, programy takie jak Horizon Europe, InvestEU, LIFE, Erasmus +, EFS + i Cyfrowa Europa. Socjaldemokraci nie zaakceptują cięć w celach długoterminowych w momencie, gdy są one najbardziej potrzebne. Wzywamy do szybkiego rozpoczęcia negocjacji w celu zwiększenia finansowania.

„W Europie łączy nas solidarność, ale także współodpowiedzialność. Będziemy bardzo stanowczy wobec wszelkich propozycji zagrażających praworządności, naszemu najlepszemu narzędziu do ochrony praw człowieka i podstawowych wolności. Prawa i wolności Unii są obowiązkowe dla wszystkich partnerów. Nasze stanowisko jest jasne: Unia nie jest bankiem, dlatego nie chcemy przeznaczyć ani jednego euro dla tych rządów, które nie działają z pełnym poszanowaniem naszych podstawowych wartości”

„Ten Parlament jest otwarty na negocjacje w sprawie WRF od 2018 r. Nadszedł czas, aby działać! Dzięki podjętemu zobowiązaniu Unia Europejska pokazuje, że wyciągnęła wnioski z błędów kryzysu z 2008 roku. Oszczędności uratowały banki i porzuconych ludzi, teraz czas postawić ludzi na pierwszym miejscu. W tym celu musimy skoncentrować nasze wysiłki na transformacji niezbędnej do osiągnięcia bardziej ekologicznego, bardziej cyfrowego i integracyjnego społeczeństwa, które nie pozostawi nikogo w tyle ”.

Ostatnio edytowane piątek, 24 lipiec 2020 11:45
powrót do początku

Parlament Europejski

Grupy parlamentarne

Komisja Europejska

Rada Europejska

Europosłowie