Komisja Europejska za stopniowym "odmrażaniem" turystyki

Komisja Europejska za stopniowym "odmrażaniem" turystyki

Komisja Europejska przedstawiła, w środę, 13 maja pakiet wytycznych i zaleceń, które mają pomóc państwom członkowskim w stopniowym znoszeniu ograniczeń w podróżowaniu i umożliwić przedsiębiorstwom turystycznym rozpoczęcie działalności po miesiącach blokady, przy jednoczesnym zachowaniu niezbędnych środków ostrożności w zakresie ochrony zdrowia.

Pakiet ma na celu pomoc unijnemu sektorowi turystycznemu w wyjściu z kryzysu, poprzez wspieranie przedsiębiorstw i zapewnienie, że Europa pozostanie celem numer jeden dla odwiedzających.

Propozycje Komisji Europejskiej dotyczące turystyki i transportu obejmują: ogólną strategię na rzecz ożywienia gospodarczego w 2020 r. i później; wspólne podejście do przywrócenia swobodnego przemieszczania się i zniesienia ograniczeń na granicach wewnętrznych UE w sposób stopniowy i skoordynowany; ramy wspierające stopniowe przywracanie transportu przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa pasażerów i personelu; zalecenie, którego celem jest uczynienie z bonów podróżnych atrakcyjnej alternatywy dla zwrotu gotówki dla konsumentów; kryteria bezpiecznego i stopniowego przywracania działalności turystycznej oraz opracowywania protokołów sanitarnych dla obiektów noclegowych.

Komisja zapowiedziała, że będzie współpracować z państwami członkowskimi w celu promowania systemu bonów, w ramach którego klienci mogą wspierać swoje ulubione hotele lub restauracje. Komisja będzie również promować ogólnoeuropejskie kampanie informacyjne, w których Europa jest głównym celem podróży turystycznych.

Ponadto przypomniano, że zgodnie z przepisami UE podróżni mają prawo do wyboru między bonami lub zwrotem gotówki za odwołane imprezy turystyczne. Potwierdzając to prawo, zalecenie Komisji ma na celu zagwarantowanie, że bony staną się realną i atrakcyjniejszą alternatywą dla zwrotu kosztów odwołanych podróży w kontekście obecnej pandemii, która obciążyła również touroperatorów podróży poważnymi obciążeniami finansowymi. Dobrowolne bony powinny być chronione przed niewypłacalnością emitenta, powinny one również zapewniać pasażerom wystarczającą elastyczność, umożliwiać im podróżowanie na tej samej trasie na tych samych warunkach usług lub umożliwiać im zarezerwowanie umowy o zorganizowaną podróż z wykorzystaniem tego samego rodzaju usług lub o równoważnej jakości. Powinny one być również zbywalne na rzecz innego podróżnego.

Turystyka stanowi 10% PKB UE i została poważnie dotknięta przez kryzys COVID-19, a zatem jest to strategiczny sektor naszych gospodarek, który musi być wspierany przez UE - powiedziała Iratxe Garcia, przewodnicząca Grupy Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim. Dlatego też my, Grupa S&D, zdecydowanie wzywamy Komisję do opracowania konkretnego i pilnego planu działania w celu ochrony praw konsumentów, rentowności MŚP i przedsiębiorstw turystycznych oraz skoordynowania reakcji w celu zapewnienia bezpieczeństwa przemieszczania się różnymi środkami transportu - dodała Iratxe Garcia.
 
Z kolei Ismail Ertug, wiceprzewodniczący S&D odpowiedzialny za transport, stwierdził, że "wnioski Komisji są krokiem we właściwym kierunku. Niewątpliwie pozytywne jest to, że Komisja nie poddała się żądaniom niektórych państw członkowskich, aby praktycznie wyeliminować prawa pasażerów do zwrotu pieniędzy w przypadku odwołania lotu. Prawo to musi zostać zachowane, ale opcjonalne vouchery (bony) muszą być bardziej atrakcyjne dla konsumentów - powiedział.
 
Dobrze jest widzieć, że Komisja postępuje zgodnie z linią, za którą opowiada się Grupa S&D od początku kryzysu. Jednak w perspektywie długoterminowej potrzebny jest Europejski Fundusz Gwarancji Podróży, aby zapewnić stabilność finansową sektora i jednocześnie prawa konsumentów - dodał Ertug.
Ostatnio edytowane środa, 13 maj 2020 14:07
powrót do początku

Parlament Europejski

Grupy parlamentarne

Komisja Europejska

Rada Europejska

Europosłowie