Powstaje Dyrekcja Generalna ds.Przemysłu Obronnego i Przestrzeni Kosmicznej

Powstaje Dyrekcja Generalna ds.Przemysłu Obronnego i Przestrzeni Kosmicznej

W strukturze Komisji Europejskiej, przedstawionej przez Ursulę von der Leyen, po raz pierwszy znalazła się Dyrekcja Generalna ds. Przemysłu Obronnego i Przestrzeni Kosmicznej.

Dyrekcja ta została podporządkowana francuskiej kandydatce na komisarza Sylvie Goulard, która w Komisji ma być odpowiedzialna łącznie za trzy obszary: gospodarkę cyfrową, przemysł i rynek wewnętrzny oraz przemysł obronny i przestrzeń kosmiczną. Tym samym Goulard podlegać mają trzy dyrekcje generalne: ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW); ds. sieci komunikacyjnych, treści i technologii (DG CNECT); oraz wyżej wspomniana ds. przemysłu obronnego i przestrzeni kosmicznej (DG Defence Industry and Space).
W obszarze przemysłu obronnego i przestrzeni kosmicznej nowa dyrekcja ma zajmować się: (1) wdrażaniem Europejskiego Funduszu Obronnego – nowego instrumentu oferującego wsparcie finansowe dla prac badawczo-rozwojowych oraz dla rozwijania prototypów sprzętu wojskowego i technologii obronnych w ramach wielonarodowych europejskich projektów zbrojeniowych; (2) zapewnieniem otwartego i konkurencyjnego rynku wewnętrznego dla produktów zbrojeniowych; (3) wdrażaniem Planu działania na rzecz mobilności wojskowej (we współpracy z komisarzem ds. transportu); (4) wzmocnieniem innowacyjnego przemysłu kosmicznego w UE; (5) wdrażaniem przyszłego programu kosmicznego UE (w tym systemów nawigacji satelitarnej Galileo i wspomagania satelitarnego EGNOS oraz programu obserwacji Ziemi Copernicus).
Analizując nową strukturę Komisji Ośrodek Studiów Wschodnich zauważył, że utworzenie nowej dyrekcji generalnej w obszarze bezpieczeństwa i obrony było przedmiotem dyskusji w Brukseli od ponad roku. Decyzja o powstaniu DG Defence Industry and Space stanowi sygnał wskazujący, że polityka bezpieczeństwa i obrony staje się coraz ważniejszym obszarem działań zarówno Komisji, jak i całej UE, w której od 2016 r. intensywnie zaczęto wypracowywać instrumenty mające na celu zacieśnienie współpracy państw członkowskich w zakresie przemysłu zbrojeniowego, zdolności wojskowych, cywilnego reagowania kryzysowego UE,

 
 
Ostatnio edytowane piątek, 04 październik 2019 09:42
powrót do początku

Parlament Europejski

Grupy parlamentarne

Komisja Europejska

Rada Europejska

Europosłowie