UE odrzuca plan Trumpa. Nie uzna aneksji dokonywanych przez Izrael.

UE odrzuca plan Trumpa. Nie uzna aneksji dokonywanych przez Izrael.

Unia Europejska odrzuciła proponowany amerykański plan dla Bliskiego Wschodu, mówiąc, że rozmija się  on z „parametrami uzgodnionymi na szczeblu międzynarodowym”, a każda aneksja ziemi palestyńskiej przez Izrael zostanie zakwestionowana.

UE, która często potrzebuje czasu, aby zareagować na wydarzenia międzynarodowe z powodu potrzeby jednomyślności wśród 27 członków, powiedziała w zeszłym tygodniu, że musi przestudiować plan Trumpa, zanim wyrazi o nim opinię.

Uzgodnione stanowisko zostało przedstawione przez komisarza, szefa polityki zagranicznej UE, Josepa Borrella.

Borel oświadczył, że "Aby zbudować sprawiedliwy i trwały pokój, nierozwiązane kwestie ostatecznego statusu muszą zostać rozstrzygnięte w drodze bezpośrednich negocjacji między obiema stronami. Dotyczy to w szczególności kwestii związanych z granicami, statusem Jerozolimy, bezpieczeństwem i kwestią uchodźców"

Amerykańska inicjatywa zaprezentowana 28 stycznia odbiega od tych uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym parametrów” - powiedział Borrell.

Kroki Izraela w celu aneksji terytorium palestyńskiego „jeśli zostaną wdrożone, zostaną zakwestionowane”, powiedział Borrell.

Polityka UE na Bliskim Wschodzie jest skomplikowana, ponieważ w Unii występują różnice dotyczące sympatii wobec Palestyńczyków i Izraela.

Niektórzy członkowie UE, tak jak Polska, uznali już państwo palestyńskie, chociaż Unia jako całość twierdzi, że jest to kwestia do rozwiązania w rozmowach pokojowych.

+++

Tekst oświadczenia 

Unia Europejska jest w pełni zaangażowana w partnerstwo transatlantyckie i ceni wszelkie wysiłki na rzecz znalezienia pokojowego rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego. UE przypomina o swoim zaangażowaniu w wynegocjowane rozwiązanie dwupaństwowe, oparte na granicach z 1967 r., z równoważnymi transakcjami wymiany terytoriów, które mogą zostać uzgodnione między stronami;  państwem Izrael i niezależnym, demokratycznym, suwerennym i realnym państwem Palestyny, żyjącymi obok siebie w pokoju, bezpieczeństwie i wzajemnym uznawaniu - zgodnie z konkluzjami Rady z lipca 2014 r.

Amerykańska inicjatywa, przedstawiona 28 stycznia, odbiega od tych parametrów uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym.

Aby zbudować sprawiedliwy i trwały pokój, nierozwiązane kwestie ostatecznego statusu muszą zostać rozstrzygnięte w drodze bezpośrednich negocjacji między obiema stronami. Dotyczy to w szczególności kwestii związanych z granicami, statusem Jerozolimy, bezpieczeństwem i kwestią uchodźców.

Unia Europejska wzywa obie strony do ponownego zaangażowania się i powstrzymania się od wszelkich jednostronnych działań sprzecznych z prawem międzynarodowym, które mogłyby zaostrzyć napięcia. Szczególnie niepokoją nas oświadczenia dotyczące perspektywy aneksji doliny Jordanu i innych części Zachodniego Brzegu. Zgodnie z prawem międzynarodowym i odpowiednimi rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ UE nie uznaje suwerenności Izraela nad okupowanymi terytoriami od 1967 r. Kroki w kierunku aneksji, jeśli zostaną wdrożone, nie będą mogły przejść bez ich zakwestionowania.

Unia Europejska będzie nadal wspierać wszelkie wysiłki zmierzające do ożywienia procesu politycznego zgodnie z prawem międzynarodowym, które zapewnia równe prawa i jest akceptowalne dla obu stron. UE będzie współpracować z obiema stronami, podmiotami w regionie i wszystkimi partnerami międzynarodowymi. W tym kontekście Unia Europejska potwierdza swoje fundamentalne zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa Izraela, w tym w odniesieniu do obecnych i pojawiających się zagrożeń w regionie.

Ostatnio edytowane środa, 05 luty 2020 15:43
powrót do początku

Parlament Europejski

Grupy parlamentarne

Komisja Europejska

Rada Europejska

Europosłowie