Ponad połowa Europejczyków nie wie, że w Unii Europejskiej ustanowiono prawa dla pasażerów

Ponad połowa Europejczyków nie wie, że w Unii Europejskiej ustanowiono prawa dla pasażerów

Tylko 43% obywateli Unii Europejskiej, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy podróżowali samolotem, koleją, autokarem, statkiem lub promem, wie, że UE ustanowiła prawa dla pasażerów - wynika z opublikowanych przez Komisję Europejską wyników badań Eurobarometru.

Komisarz do spraw transportu, Adina Valean, powiedziała: "Unia Europejska jest jedynym obszarem na świecie, w którym obywatele są chronieni przez pełen zestaw praw pasażerów. Prawa te muszą być jednak lepiej znane, bardziej zrozumiałe oraz egzekwowane. Nasze przepisy powinny również zapewnić większą pewność prawną pasażerom i branży. Dlatego też Komisja zaproponowała modernizację praw pasażerów w transporcie lotniczym i kolejowym. Potrzebujemy teraz, aby Rada i Parlament Europejski szybko osiągnęły porozumienie w tej sprawie w celu zapewnienia skutecznej ochrony osób podróżujących w UE".

Prawa pasażerów są określane na szczeblu UE. Są one stosowane przez przedsiębiorstwa transportowe i egzekwowane przez organy krajowe. Rozbieżności między praktykami krajowymi mogą utrudniać pasażerom uzyskanie jasnego obrazu tego, co należy zrobić i do kogo się zwrócić, zwłaszcza że pasażerowie często przekraczają granice UE.

Komisja zintensyfikowała już działania mające na celu uczynienie praw pasażerów jaśniejszymi i zwiększenie świadomości w zakresie tych praw. Komisja uczyniła to poprzez wnioski legislacyjne dotyczące praw pasażerów w transporcie lotniczym i kolejowym. Komisja rozpoczęła również kampanię informacyjną.

Ostatnio edytowane poniedziałek, 13 styczeń 2020 22:30
powrót do początku

Parlament Europejski

Grupy parlamentarne

Komisja Europejska

Rada Europejska

Europosłowie