Chorwacja: Swoboda przemieszaczania się, "zabija" małe narody

Chorwacja: Swoboda przemieszaczania się, "zabija" małe narody
Premier Chorwacji Andrej Plenkovic ostrzegł przywódców Unii Europejskiej, że swoboda przemieszczania się po kontynencie "zabija" małe narody. "Jest to problem strukturalny, niemalże egzystencjalny dla niektórych narodów, i nie jesteśmy jedyni" - powiedział Plenkovic w wywiadzie udzielonym Financial Times.
 
Liczba ludności Europy zmniejsza się z powodu niskiego wskaźnika urodzeń i starzenia się społeczeństw, ale Chorwacja wskazuje również na emigrację do zamożnych regionów jako jedną z głównych przyczyn wyludnienia kontynentu.

Chorwacja jest najmłodszym członkiem UE. Eurostat, unijny urząd statystyczny, informował, że na początku 2019 r. liczba ludności Chorwacji wynosiła 4,07 mln, co jest najniższą liczbą od 1957 roku. Według badań ONZ do 2050 roku liczba ta spadnie jeszcze bardziej do 3,46 mln.
 
Premier Chorwacji chce, aby Bruksela umieściła kwestie demograficzne w centrum swojej agendy. Kraj ten od 1 stycznia 2020 roku objął prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Chorwacji udało się również otrzymać w Komisji Europejskiej tekę do spraw demografii, którą objęła komisarz Dubravka Šuica.

"Naprawdę wiele zrobiliśmy w zakresie polityki demograficznej, podatków, opieki nad dziećmi, kwot pieniędzy, które dajemy rodzicom na macierzyństwo itp. Ale myślę, że powinniśmy zrobić coś na poziomie europejskim", powiedział w wywiadzie premier Plenkovic.
 
powrót do początku

Parlament Europejski

Grupy parlamentarne

Komisja Europejska

Rada Europejska

Europosłowie