Turcy chcieliby do Unii...

Turcy chcieliby do Unii...
60 procent Turków popiera przystąpienie swojego kraju do Unii Europejskiej, jednak tylko 23 procent uważa, że kraj ten ostatecznie stanie się członkiem UE - wynika z opublikowanego przez Fundację Rozwoju Gospodarczego (IKV) "Badania opinii publicznej w Turcji na temat wsparcia dla członkostwa w Unii Europejskiej (UE) i postrzegania Europy w 2019 roku".

Raport, zlecony wspólnie z Fundacją Badań nad Polityką Gospodarczą Turcji (TEPAV) i wspierany przez Związek Izb i Giełd Towarowych Turcji (TOBB), jest oparty na badaniach przeprowadzonych przez firmę badawczą MetroPOLL z udziałem 4.506 osób z 35 tureckich prowincji.
 
Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych danych z tego raportu:
* 60 procent uczestników popiera przystąpienie Turcji do Unii Europejskiej, jednak tylko 23 procent społeczeństwa uważa, że kraj ten ostatecznie stanie się członkiem UE
* Najwyższe poparcie dla przystąpienia Turcji do UE wynosi 66% na południowym wschodzie kraju, a najniższe 59% na północnym wschodzie
* Podczas gdy 64% kobiet popiera członkostwo Turcji w UE, wśród mężczyzn biorących udział w badaniu wskaźnik ten wynosi 57%.
* Według grup wiekowych, najwyższy wskaźnik poparcia dla członkostwa Turcji w UE jest w grupie wiekowej 18-24 lata i wynosi 66 procent. Biorąc pod uwagę poziom wykształcenia, absolwenci szkół średnich i uniwersytetów najbardziej popierają członkostwo w UE - odpowiednio 67 i 66 procent.
* 23 procent uczestników uważa, że Turcja zostanie członkiem UE. W 2015 roku odsetek ten wynosił 30 procent, w 2016 roku - 36 procent, a w 2017 roku - 31 procent. Spośród tych, które wyrażają poparcie dla członkostwa w UE, 75 proc. twierdzi, że popiera je dla dobrobytu i rozwoju gospodarczego, 57 proc. dla demokracji i poprawy sytuacji w zakresie praw człowieka, 45 proc. dla możliwości mobilności, pobytu i edukacji w Europie.
* Spośród tych, którzy nie popierają członkostwa w UE, 59 procent twierdzi, że zaszkodzi ono tożsamości i kulturze, 24 procent, że UE nie ma przyszłości, a 20 procent uważa, że osłabi to pozycję Turcji 
* 78 procent uczestników badania uważa, że główną przeszkodą na drodze do przystąpienia Turcji do UE są uprzedzenia spowodowane różnicami kulturowymi i religijnymi. Podczas gdy 29 procent określa poziom rozwoju gospodarczego jako główną przeszkodę, 28 procent twierdzi, że problemy i prawa człowieka uniemożliwiają krajowi członkostwo w UE. Ogólnie rzecz biorąc, społeczeństwo wydaje się uważać, że istnieje uprzedzenie wobec Turcji.
* Zapytani o najważniejszy punkt w agendzie relacji Turcja-UE, 38 proc. odnosi się do "kryzysu uchodźczego", 27 proc. do negocjacji akcesyjnych, 17 proc. do liberalizacji wizowej, a 13 proc. do Unii Celnej pomiędzy Turcją a UE. 64 proc. jest zdania, że zarówno Turcja, jak i UE skorzystają na modernizacji unii celnej.
 
Przewodniczący Fundacji Rozwoju Gospodarczego (IKV) Ayhan Zeytinoğlu skomentował ustalenia raportu dla państwowej agencji Anadolu: 
"UE musi odwzajemnić chęć przystąpienia narodu tureckiego do Unii i podjąć kroki w celu ożywienia procesu akcesyjnego Turcji. Oczekujemy, że nowy gabinet Komisji Europejskiej, nowy przewodniczący Rady Europy i inni urzędnicy podejmą inicjatywę w tej sprawie. Wzywamy również nasz rząd do ponownego przyspieszenia reform". 
powrót do początku

Parlament Europejski

Grupy parlamentarne

Komisja Europejska

Rada Europejska

Europosłowie