Niezadowolony jak Bułgar

Niezadowolony jak Bułgar

Według najnowszych badań, cytowanych przez portal Vesti.bg Bułgarzy są w Unii Europejskiej ludźmi najbardziej niezadowolonym z życia, relacji osobistych i sytuacji finansowej.

Zgodnie z danymi Eurostatu, pomiędzy rokiem 2013 a 2018 wzrosło zadowolenie z życia obywateli UE. Duńczycy, Finowie i Szwedzi są najbardziej zadowoleni ze swojej sytuacji finansowej, a Maltańczycy, Austriacy i Słoweńcy z relacji osobistych.

Niestety, Bułgarzy znajdują się na dole obu wskaźników. Średnia ocena sytuacji finansowej wynosi 4,3 na 10 punktów (wzrosła jedynie o 0,6 punktu w porównaniu z 2013 rokiem). Bułgarów wyprzedzili Grecy, Chorwaci i Litwini.

Obywatele słonecznej Bułgarii są także najmniej zadowoleni z relacji osobistych (5,7 na 10 punktów). 

Cytowany przez Vesti.bg psycholog, dr Plamir Dimitrow (prezes Związku Psychologów w Bułgarii) na ten stan niezadowolenia ma proste wyjaśnienie. Ceny produktów osiągnęły poziom europejski, ale wysokość wynagrodzeń nijak się ma do średniej europejskiej. Bułgarzy są bardzo wytrzymali, ale muszą znieść wiele trudności, dlatego często są bliscy wypalenia - twierdzi Dimitrov.

Zdaniem bułgarskiego psychologa, sytuację dodatkowo pogarsza brak odpowiedniej państwowej polityki zdrowia psychicznego. Jak twierdzi Dimitrow, większość problemów ze zdrowiem psychicznym wynika z warunków życia i sposobu w jaki państwo organizuje system opieki zdrowotnej.

Jak zauważa portal Vesti.bg, w Bułgarii płaca minimalna wzrosła do 286 euro miesięcznie, ale Bułgarzy są nadal najgorzej opłacanymi pracownikami w Unii Europejskiej. Z kolei praca za niską płacę prowadzi do bardzo niskich emerytur. Niska płaca jest też głównym powodem, dla którego Bułgarzy opuszczają swój kraj szukając lepszych zarobków w Europie Zachodniej.

Opr R. Jórczak 

powrót do początku

Parlament Europejski

Grupy parlamentarne

Komisja Europejska

Rada Europejska

Europosłowie