Borrell zwołuje nadzwyczajne posiedzenie Rady Spraw Zagranicznych UE

  • Opublikowane w dziale Europa

Komunikat Jospeha Borrella, komisarza odpowiedzialnego za politykę zagraniczną UE

„Ciągłe wznawiane walki w Idlibie i wokół niego stanowią poważne zagrożenie dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Powodują cierpienia ludności i mają ogromny wpływ na region i poza nim. Unia Europejska musi podwoić wysiłki, aby rozwiązać ten problem,  ten straszny kryzys ludzki  wszystkimi dostępnymi środkami.

W związku z tym wzywam do nadzwyczajnego posiedzenia Rady do Spraw Zagranicznych w przyszłym tygodniu, aby omówić rozwój sytuacji, w szczególności na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych Grecji.

W ciągu ostatnich dni miałem kontakt z kluczowymi aktorami. Wezwałem do natychmiastowej deeskalacji i trwałego zawieszenia broni, wyraziłem ubolewanie z powodu ofiar śmiertelnych i zaoferowałem wsparcie UE w celu złagodzenia skutków kryzysu.

Istnieje tylko polityczne rozwiązanie tego kryzysu.

Wszyscy, a zwłaszcza reżim syryjski, muszą pilnie ponownie zaangażować się w proces polityczny pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Musimy także nadal mobilizować zasoby, aby zmniejszyć cierpienie ludności cywilnej w celu zapewnienia schronienia, żywności i lekarstw. Państwa członkowskie UE również nadal działaja w tej dziedzinie. Należy zapewnić dostęp do pomocy humanitarnej, w tym do najbardziej oddalonych obszarów, na których znajdują się najbardziej narażeni ludzie. Podkreśliłem to we wszystkich moich kontaktach w ciągu ostatnich dni.

Jednocześnie nadal uważnie śledzimy sytuację migracyjną na naszych granicach zewnętrznych. Porozumienie UE - Turcja musi zostać utrzymane. UE angażuje się we wspieranie Grecji i Bułgarii w rozwiązywaniu tej sytuacji.

Nadzwyczajna Rada do Spraw Zagranicznych w przyszłym tygodniu będzie okazją do skupienia się na najnowszych wydarzeniach i kontynuowania naszej wspólnej pracy na wszystkich frontach. Musimy zadbać o to, aby nasze wspólne działanie miało jak największy wpływ, jeśli chcemy skutecznie zaradzić kryzysowi i przyczynić się do utorowania drogi politycznemu rozwiązaniu.

Czytaj więcej...
Subscribe to this RSS feed

Parlament Europejski

Grupy parlamentarne

Komisja Europejska

Rada Europejska

Europosłowie