Stanowisko Iranu w liście do Sekretarza Generalnego ONZ

Stanowisko Iranu w liście do Sekretarza Generalnego ONZ

Tekst stanowiska przekazanego na ręce Sekretarza Generalnego ONZ Antonio Guterresa i Przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa - Dang Ding Quy przez stałego przedstawiciela Iranu przy ONZ Majida Takhla Ravanchi

Ekscelencjo,

Piszę do was w sprawie ataku terrorystycznego sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki, który doprowadził do przerażającego zabójstwa generała dywizji Qasem Soleimani, dowódcy sił Quds Islamskiego Korpusu Strażników Rewolucji - oficjalnej gałęzi zbrojnej sił Islamskiej Republiki Iranu i jego towarzyszy 3 stycznia 2020 r. na międzynarodowym lotnisku w Bagdadzie.
W ostatnich latach i zgodnie ze zobowiązaniami Islamskiej Republiki Iranu wynikającymi z prawa międzynarodowego i odpowiednich rezolucji Rady Bezpieczeństwa w sprawie zwalczania międzynarodowego terroryzmu, generał dywizji Qasem Soleimani odegrał znaczącą rolę, pomagając narodom i rządom niektórych krajów regionu, na ich prośbę, w walce z najbardziej niebezpiecznymi grupami terrorystycznymi, takimi jak Daisz, oraz innymi grupami i podmiotami terrorystycznymi uznanymi przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zostało to szeroko i wielokrotnie potwierdzone przez urzędników zainteresowanych krajów.

Przeprowadzone „pod kierunkiem prezydenta”  Stanów Zjednoczonych, zabójstwo generała dywizji Qasema Soleimaniego pod każdym względem jest oczywistym przykładem terroryzmu państwowego i jako przestępstwo stanowi rażące naruszenie podstawowych zasad prawa międzynarodowego, w tym w szczególności tych określonych w Karcie Narodów Zjednoczonych i pociąga za sobą międzynarodową odpowiedzialność Stanów Zjednoczonych.

W każdym razie ten niezgodny z prawem, i awanturniczy akt wyraźnie unieważnia twierdzenie Stanów Zjednoczonych, że walczą z terroryzmem. W rzeczywistości walczą z tymi, którzy walczą z terrorystami. Taka obłudna polityka - która jest również sprzeczna z międzynarodowymi zobowiązaniami Stanów Zjednoczonych w zakresie zwalczania międzynarodowego terroryzmu, w tym wynikającymi z odpowiednich rezolucji Rady Bezpieczeństwa - poważnie podważa regionalne i globalne wysiłki w zwalczaniu międzynarodowego terroryzmu.
Wyznaczenie przez jedno państwo oficjalnego oddziału sił zbrojnych innego państwa jako tak zwanej „zagranicznej organizacji terrorystycznej” stanowi naruszenie ogólnie uznanych zasad prawa międzynarodowego i Karty Narodów Zjednoczonych, w tym zasady suwerennej równości państw i w żadnym wypadku nie może uzasadniać żadnego zagrożenia lub użycia siły przeciwko nim, w tym na terytorium innych państw.

Kategorycznie odrzucając wszelkie uzasadnienia i odniesienia dokonane przez urzędników Stanów Zjednoczonych w celu uzasadnienia zabójstwa generała męczennika generała Qascm Soleimaniego i potępiając tę haniebną zbrodnię w najostrzejszych możliwych warunkach, Islamska Republika Iranu zastrzega sobie wszystkie swoje prawa wynikające z prawa międzynarodowego do podjęcia niezbędnych środków w tym zakresie, w szczególności przy wykonywaniu swojego nieodłącznego prawa do samoobrony.
Ten niezwykle prowokujący ruch miał na celu eskalację napięć do niekontrolowanego poziomu w regionie, który już stoi w obliczu licznych wyzwań, i jest oczywiste, że Stany Zjednoczone ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie tego konsekwencje.

Jednocześnie na Radzie Bezpieczeństwa spoczywa obowiązek przestrzegania swoich obowiązków i potępienia tego nielegalnego czynu przestępczego. biorąc pod uwagę tragiczne implikacje takiego militarnego awanturnictwa i niebezpiecznych prowokacji Stanów Zjednoczonych dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.
Wreszcie, muszę podkreślić, że irańskie siły zbrojne, zwłaszcza siły Quds Islamskiego Korpusu Strażników Rewolucji - które konsekwentnie stały na czele walki z terroryzmem i ekstremizmem w regionie - są zdeterminowane, zgodnie z prawami i obowiązkami Islamskiej Republiki Iranu na mocy prawa międzynarodowego energicznie kontynuować ścieżkę generała dywizji męczennika Qascm Soleimaniego w walce z grupami terrorystycznymi w regionie, dopóki nie zostaną całkowicie wykorzenione.
Byłbym wdzięczny, gdyby zechciał pan rozesłać ten list jako dokument Rady Bezpieczeństwa.
Proszę przyjąć Ekscelencjo, wyrazy mojego najwyższego poważania.

Majid Takhl Ravanchi
Ambassador
Permanent Representative


H.E Mr. Antonio Guterres Secretary- Ckncral United Nations New York
H.E. Mr. Dang Dinh Quy President of the Security Council United Nations New York

Ostatnio edytowane poniedziałek, 20 styczeń 2020 10:43
powrót do początku

Parlament Europejski

Grupy parlamentarne

Komisja Europejska

Rada Europejska

Europosłowie