środa, 21 październik 2020

Leszek Miller za jednakowymi dopłatami dla rolników z Polski i państw "starej" UE

Były premier, a obecnie eurodeputowany grupy Socjalistów i Demokratów, Leszek Miller poparł podczas głosowania w Parlamencie Europejskim poprawki, które umożliwiają wyrównanie dopłat dla rolników z Polski z dopłatami, jakie otrzymują rolnicy w krajach "starej" Unii Europejskiej.

Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej powinna gwarantować bezpieczeństwo żywnościowe, zapewniać godne warunki życia na wsi, odpowiednie ceny dla producentów i hodowców oraz służyć transformacji ekologicznej - zwracali uwagę eurodeputowani podczas debaty w Parlamencie Europejskim nad reformą wspólnej polityki rolnej.

Parlament Europejski dąży do dostosowania polityki rolnej do potrzeb poszczególnych państw członkowskich i wzmocnienia działań na rzecz ochrony klimatu i środowiska - powiedział Leszek Miller.

Chcemy, aby ustalone zostały obowiązkowe działania, jakie każdy rolnik będzie musiał wykonać, żeby otrzymać bezpośrednie wsparcie. Zaproponowany zostanie też zbiór działań dobrowolnych, które wpłyną na zwiększenie dopłat z Unii Europejskiej - zapowiedział Leszek Miller. Europoseł S&D poinformował, że poparł poprawki, które mają na celu wyrównanie dopłat, jakie otrzymują polscy rolnicy z dopłatami dla rolników z tzw. państw "starej Unii".

Z kolei szefowa frakcji Socjalistów i Demokratów w PE Iratxe Garcia Perez przypominała, że w marcu przez pandemię Europa się zatrzymała, ale dzięki pracy rolników UE miała zapewnione bezpieczeństwo żywnościowe.

W jej ocenie, to był bardzo ważny moment, by docenić wagę polityki rolnej. Cel, jaki chcemy osiągnąć, jest jasny. Chcemy, żeby wspólna polityka rolna była bardziej przyjazna, zrównoważona pod względem społecznym, równocześnie gwarantując bezpieczeństwo, abyśmy nie byli uzależnieni od produkcji żywności poza UE - dodała.

Czytaj więcej...

Socjaliści i Demokraci: Nie dla współpracy Unii Europejskiej z białoruskim reżimem!

Parlament Europejski debatował nad sytuacją na Białorusi, przed przyjęciem w środę zaleceń dla polityki UE wobec tego kraju. Dla Socjalistów i Demokratów stosunki UE z Mińskiem zależą od poszanowania podstawowych praw człowieka i żądań obywateli Białorusi dotyczących demokratycznych zmian.

Aleksander Łukaszenka mógł ukraść wybory prezydenckie 9 sierpnia, ale nie mógł ukraść głosów ludzi! Białorusini podnieśli głos i wyszli na ulice, aby zaprotestować przeciwko rażącym oszustwom wyborczym i brutalnym represjom pokojowych demonstrantów - powiedział Norbert Neuser, eurodeputowany S&D. Nie uznajemy wyniku wyborów i powtarzamy nasz apel do Łukaszenki o ustąpienie. Zamiast tego Łukaszenka próbuje zastraszyć ludzi i nie stroni od stosowania represji - dodał.

W imieniu frakcji S&D Neuser zadeklarował pełne poparcie dla żądań obywateli Białorusi dotyczące nowych wolnych i uczciwych wyborów oraz zakończenia autorytarnych rządów. Białorusini zasługują na demokratyczne decydowania o swojej przyszłości, tak jak wszyscy inni Europejczycy - powiedział.

Z kolei rzecznik S&D do spraw zagranicznych, chorwacki europoseł Tonino Picula stwierdził, że współpraca z władzami Białoruskimi nie jest możliwa, dopóki reżim będzie kontynuował brutalne represje wobec ludności i nie uwolni wszystkich więźniów politycznych. W jego ocenie wszelka pomoc finansowa UE musi przynosić korzyści wyłącznie społeczeństwu obywatelskiemu, a Unia powinna wspierać ofiary represji, oferować pomoc w radzeniu sobie ze społeczno-gospodarczymi konsekwencjami pandemii Covid-19 i nadal współpracować z działaczami politycznymi i społecznymi, związkowcami, obrońcami praw człowieka i młodymi ludźmi szukającymi swojej przyszłości w tym kraju.

UE musi dokonać przeglądu swojej polityki wobec Białorusi i przejść od "krytycznego zaangażowania" do "krytycznej ponownej oceny". Wzywamy również UE do zastanowienia się nad swoim podejściem do krajów Partnerstwa Wschodniego, które naruszają wspólne zobowiązania w zakresie demokracji, praworządności, podstawowych wolności i praw człowieka. UE musi wziąć odpowiedzialność za obietnicę bezpieczeństwa i dobrobytu we wspólnym sąsiedztwie - podsumował Picula.

Czytaj więcej...
Subscribe to this RSS feed

Parlament Europejski

Grupy parlamentarne

Komisja Europejska

Rada Europejska

Europosłowie