Political fiction. O tym jak Trump przygotowałby umowę pokojową między Polską a Rosją

Political fiction. O tym jak Trump przygotowałby umowę pokojową między Polską a Rosją

Wczorajsza "umowa stulecia", czyli plan pokojowy dla Bliskiego Wschodu, który miał przynieść pokój i zakończyć konflikt izraelsko-palestyński, jest dzisiaj obiektem drwin. Żeby łatwiej zrozumieć, jak absurdalny jest to dokument, to wyobraźmy sobie, że mamy hipotetyczny długotrwały konflikt polsko-rosyjski i raptem wkracza Trump ze swoją administracją i go rozwiązuje w taki oto sposób. 

Najpierw podgrzewamy atmosferę, że już wkrótce zapanuje pokój we wschodniej Europie. Potem Putin przylatuje do Waszyngtonu na rozmowy z Trumpem, które kończą się wspólną konferencją prasową, na której obaj opowiadają o tym, jak się wzajemnie podziwiają i że nigdy w historii stosunki amerykańsko-rosyjskie nie były tak doskonałe. W świetle jupiterów ogłaszają główne punkty tego historycznego planu pokojowego.

  1. Rosja otrzymuje Warmię i Mazury, Podlasie oraz Lubelszczyznę oraz miasta Warszawa, Kraków i Gdańsk.
  2. Na pozostałym terenie powstanie niepodległe państwo o nazwie Polska. Państwo będzie zdemilitaryzowane i tak pozostanie.
  3. Granice Polski, jej bezpieczeństwo, oraz terytorium będą kontrolowane przez Rosję i jej służby bezpieczeństwa. 
  4. Spory dotyczące własności (ziemi, majątków) - rozstrzyga prawo Federacji Rosyjskiej.
  5. Polacy rezygnują z prawa do skarżenia się na działalność KGB, GRU i innych rosyjskich jednostek, służb lub osób przed jakimkolwiek trybunałem - jeśli to zrobią - umowa pokojowa staje się nieważna. 
  6. Stolicą Polski będą Łomianki, które Polska będzie mogła nazwać Warszawą. Warszawa, Kraków, Gdańsk są i pozostaną miastami rosyjskimi. Świat uzna je za miasta rosyjskie.
  7. Katolicy będą mieli prawo dostępu do Jasnej Góry o ile będą podporządkowywali się przepisom Federacji Rosyjskiej. Ale tylko wtedy, kiedy nie będzie świąt i czasów modlitw religii prawosławnej lub innych religii.
  8. Wody terytorialne Polski będą własnością Federacji Rosyjskiej.
  9. Polska będzie mogła prosić kraje trzecie o pożyczki, nawet do 50 mld $ na realizację tego planu pokojowego, m in. na budowę infrastruktury, którą kontrolować będzie Federacja Rosyjska.
  10. Rosja zobowiązuje się, że w ciągu najbliższych czterech lat nie przyłączy do swojego terytorium kolejnych województw i miast polskich.

Jaka mogłaby być reakcja Polaków na taki plan pokojowy, to łatwo sobie wyobrazić. A przecież taki mniej więcej sens ma wczorajsza "wielka i historyczna" propozycja Trumpa. Zresztą natychmiast została ona odrzucona przez Palestyńczyków i przyjęta z nieukrywaną złością przez wiele państw arabskich.

O wczorajszej "umowie stulecia" piszemy TUTAJ

powrót do początku

Parlament Europejski

Grupy parlamentarne

Komisja Europejska

Rada Europejska

Europosłowie