Iran zaatakował bazy USA w Iraku!

Iran wystrzelił 17 rakiet w kierunku amerykańskiej bazy Ain al-Assad w Anbar w zachodnim Iraku. Informacje potwierdziła telewizja irańska oraz CNN. Ain al-Assad jest drugą co do wielkości iracką bazą lotniczą i główną bazą wojsk USA. Poza tym zaatakowana została baza w Irbil. W jej kierunku wystrzelono 5 rakiet.

Czytaj więcej...

Libański Al Akhbar: "Wielka wojna o wyzwolenie"

Libańska gazeta Al Akhbar związana z Hezbollahem na swojej tytułowej stronie pisze o „Wielkiej Wojnie o Wyzwolenie” i przywołuje zdjęcie z 1983 r., z ataku na koszary Marines w Bejrucie. W ataku wykonanym przez zamachowca samobójce, który zdetonował ciężarówkę z 2 tonami materiałów wybuchowych zginęło wówczas 241 amerykańskich żołnierzy. Zamachu dokonał Hezbollah.

Czytaj więcej...

Oświadczenie sekretarza generalnego NATO po posiedzeniu Rady Północnoatlantyckiej

Podczas posiedzenia Rady Północnoatlantyckiej zajęliśmy się napiętą sytuacją na Bliskim Wschodzie oraz konsekwencjami dla misji szkoleniowej NATO w Iraku. NATO i wszyscy sojusznicy NATO biorą udział w globalnej koalicji na rzecz pokonania ISIS. A misja NATO w Iraku jest ważnym wkładem w wysiłki Koalicji - oświadczył Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO. 
  • Opublikowane w dziale Bezpieczeństwo
Czytaj więcej...

Iracki rząd zobowiązany do zakonczenia obecności obcych wojsk w Iraku

Pełne (oficjalne) sprawozdanie z dzisiejszej nadzwyczajnej sesji irackiego parlamentu.

W rezultacie rząd musi podjąc natychmiastowe kroki służące zakończeniu obecności obcych wojsk w Iraku i zakończenia strategicznej umowy ramowej z USA

++++

Izba Reprezentantów głosowała na nadzwyczajnej sesji, której przewodniczył pan Mohamed Al-Halbousi, przewodniczący Rady, dziś, w niedzielę 5/1/2020, w obecności 172 deputowanych, podczas których premier Adel Abdul-Mahdi był gospodarzem decyzji parlamentarnej, która zobowiązuje rząd do położenia kresu obecności sił zagranicznych W Iraku.
Na początku sesji pan Al-Halbousi w imieniu Rady Reprezentantów złożył najgłębsze kondolencje za męczeństwo bohatera wyzwolenia, Abu Mahdiego Al-Muhandisa, podczas niedawnego incydentu w Iraku.
Następnie Mohamed Al Halbousi, przewodniczący Izby Reprezentantów, z zadowoleniem przyjął obecność premiera Adela Abdela Mahdiego na specjalnej sesji.

Premier przeczytał swoje przesłanie do Izby Reprezentantów i złożył kondolencje dla męczenników ofiarowanych przez ojczyznę i jej synów, z których ostatni byli nielicznymi męczennikami, którzy padli w ciągu ostatnich dni po grzesznej agresji, której zostali poddani, a także przegląd wydarzeń i ich eskalacji w świetle napięć między Stanami Zjednoczonymi i Iranem po porzuceniu przez USA porozumienia nuklearnego i zrzeczenia się umowy nuklearnej z USA.

Odnosząc się do Iraku i wydarzeń w minionym okresie, premier zauważył, że obecność sił amerykańskich, a tym samym sił koalicyjnych, wynika z dwóch listów od irackiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych do Rady Bezpieczeństwa ONZ, które nakreśliły misję sił do walki z ISIS, szkolenia sił irackich i zapewnienia pomocy i wsparcia technologicznego
Abdul-Mahdi przedstawił streszczenie listów przesłanych przez byłego ministra spraw zagranicznych Hoshyara Zebariego w dniu 25 czerwca 2014 r. Oraz Ibrahima Al-Jaafariego, byłego ministra spraw zagranicznych, 20 września 2014 r., w których Stały Przedstawiciel Iraku przy ONZ przedstawił trudną sytuację w Iraku i poprosił o pilną pomoc w pokonaniu ISIS. Zgodnie z umowami dwustronnymi i wielostronnymi oraz pełnym poszanowaniem suwerenności narodowej i konstytucji rząd iracki zgodził się na uderzenia na pozycje ISIS i ich centra wojskowe, które zakończyłyby ciągłe zagrożenie dla Iraku i chroniłyby obywateli.
W swoim komunikacie premier wskazał, że Ministerialna Rada Bezpieczeństwa Narodowego, która odbyła swoją sesję w dniu 1/3/2019, mogła podjąć decyzję, którą rząd uważa za leżącą w interesie Iraku bez odwoływania się do Izby, zdając sobie sprawę, że podstawę prawną obecności sił zagranicznych ustanowiono na podstawie dwóch pism skierowanych i wydanych przez rząd iracki podpisanych przez 2 ministrów bez odwoływania się do decyzji Izby. Zauważył, że rząd dąży do krystalizacji i przyjęcia jasnego i trwałego stanowiska narodowego opartego na szerokiej regule wymaganej dla decyzji strategicznych, która nakłada obowiązek zbadania opcji i konsekwencji każdej z nich przed podjęciem decyzji. Ma to chronić suwerenność kraju oraz zapobiegać naruszaniu jego bezpieczeństwa i ingerować w ich sprawy lub zagrażać tkance narodowej.
Abdul-Mahdi przedstawił Izbie Reprezentantów dwie opcje: pierwszą jest zakończenie obecności sił w trybie pilnym i uzgodnienie tego. Druga opcja obejmuje powrót do projektu rezolucji przed Izbą Reprezentantów przed utworzeniem obecnego rządu, podając szereg faktów dotyczących relacji między Irakiem a Stanami Zjednoczonymi, zwłaszcza implikacje tego, co wydarzyło się w ubiegły piątek; zabójstwo dwóch męczenników, Abu Mahdiego,  Qassema Soleimani, oraz ich irackich i irańskich towarzyszy, stanowiące zabójstwo polityczne, które wywołało debatę prawną nawet w Stanach Zjednoczonych. Jak Irak może to zaakceptować i uznać za akt, który mu służy.
Premier zalecił przyjęcie pierwszej opcji, pomimo pewnych wewnętrznych i zewnętrznych trudności, z którymi Irak może się zmierzyć jako najlepsze w praktyce i w celu reorganizacji zdrowych stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, a resztą krajów nawiązanie solidnej fundamentalną przyjaźni opartej na szacunku wobec suwerenności i braku ingerencji w sprawy wewnętrzne oraz promowania wspólnych interesów.

Poseł Nabil Al-Tarfi, szef ruchu Sairoon, przedstawił wiadomość od Muqtady Al-Sadra, lidera ruchu sadrystów, do Izby Reprezentantów, żądając natychmiastowego unieważnienia umowy o bezpieczeństwie (z USA), nie przestrzegania jej niesprawiedliwych i upokarzających klauzul, natychmiastowego zamknięcia ambasady USA w Iraku, zamknięcia baz USA, wydalenia ich(Amerykanów) w sposób upokarzający, kryminalizując komunikację z rządem USA i karząc za to. Ustanowienia armii irackiej narodowym ruchem oporu, powierzyć jej ochronę ambasad innych krajów, bojkotowania amerykańskich produktów. Ponadto wezwał frakcje ruchu oporu w Iraku i poza nim do natychmiastowego spotkania w celu utworzenia międzynarodowych brygad oporu .

Izba jednogłośnie przyjęła decyzją parlamentarną, która obejmuje zobowiązanie rządu irackiego do anulowania wniosku o pomoc skierowanego do międzynarodowej koalicji w celu walki z ISIS w celu zakończenia operacji wojskowych i wojennych w Iraku oraz osiągnięcia zwycięstwa i wyzwolenia oraz zobowiązania rządu irackiego do zaprzestania obecności jakichkolwiek obcych sił na terytorium Iraku i uniemożliwienia im korzystania z ziemi irackiej oraz przestrzeni powietrznej i morskiej
Decyzja zobowiązała rząd iracki reprezentowany przez ministra spraw zagranicznych, który ma pilnie skierować do Organizacji Narodów Zjednoczonych i j Rady Bezpieczeństwa skargę przeciwko Stanom Zjednoczonym Ameryki z powodu poważnych naruszeń suwerenności i bezpieczeństwa Iraku, a także zobowiązała rząd iracki do przeprowadzenia dochodzeń na najwyższych szczeblach w celu poznania przyczyn amerykańskiego bombardowania i poinformowania Izby Reprezentantów o wynikach w ciągu 7 dni od daty tej decyzji, która jest wdrażana od daty głosowania nad nią. Ponadto ma przedstawić projekt prawodawstwa w celu zniesienia strategicznej umowy ramowej między Irakiem a Stanami Zjednoczonymi Ameryki.

Oficjalny komunikat irackiego Parlamentu

Czytaj więcej...

Stanowisko Chin w sprawie konfliktu USA - Iran

Chiny przeprowadziły szereg konsultacji w sprawie obecnego kryzysu w stosunkach amerykańsko irańskich. Minister Spraw Zagranicznych Chin rozmawiał w tej sprawie z francuskim ministrem Le Drianem, rosyjskim - Ławrowem i irańskim Zarifem.

Rozmowa z ministrem spraw zagranicznych Iranu, Zarifem (komunikat)

4 stycznia minister spraw zagranicznych Wang Yi odebrał telefon od irańskiego ministra spraw zagranicznych Zarifa.
Zarif przedstawił stanowisko Iranu w sprawie ataku na irańskiego dowódcę. Zdecydowanie potępił rażące działania USA i powiedział, że będzie to miało poważne konsekwencje. Iran wysłał list do Sekretarza Generalnego ONZ i ma nadzieję, że Chiny mogą odegrać ważną rolę w zapobieganiu eskalacji napięć regionalnych.
Wang Yi powiedział, że amerykańska awanturnicza akcja wojskowa jest sprzeczna z podstawowymi normami regulującymi stosunki międzynarodowe i zaostrzy napięcia i zawirowania w regionie. Chiny sprzeciwiają się użyciu siły w stosunkach międzynarodowych. Środki wojskowe do niczego nie prowadzą. Maksymalna presja rownież nie zadziała. Chiny namawiają USA do szukania rozwiązań w drodze dialogu zamiast nadużywania siły. Chiny będą nadal utrzymywać obiektywną i sprawiedliwą pozycję oraz odgrywać konstruktywną rolę w ochronie pokoju i bezpieczeństwa w regionie Zatoki Perskiej na Bliskim Wschodzie.

Rozmowa z ministrem Le Drianem (komunikat)

Minister  Wang Yi powiedział w sobotę, że jednostronne użycie siły nie rozwiąże żadnego problemu, a jedynie doprowadzi do błędnego koła konfrontacji.

Wang wypowiedział się podczas rozmowy telefonicznej z francuskim ministrem spraw zagranicznych Jean-Yves Le Drianem.

Le Drian przedstawił poglądy strony francuskiej na temat obecnej sytuacji na Bliskim Wschodzie, podkreślając, że Francja sprzeciwia się użyciu siły w stosunkach międzynarodowych i należy szanować suwerenność terytorialną Iraku.

Le Drian powiedział, że niezwykle ważne jest utrzymanie irańskiego porozumienia nuklearnego w obecnych okolicznościach, dodając, że strona francuska ma nadzieję pozostać w ścisłej komunikacji z Chinami i odegrać pozytywną rolę w zapobieganiu eskalacji napięć regionalnych.

Wang powiedział, że Chiny mają podobne stanowisko w tej sprawie z Francją.

Zwracając uwagę, że oba kraje są stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa ONZ i ponoszą ważną odpowiedzialność za utrzymanie pokoju i stabilności na świecie, powiedział, że konieczne jest wzmocnienie strategicznej komunikacji i odgrywanie konstruktywnej roli we wspólnej ochronie zasad Karty Narodów Zjednoczonych oraz podstawowych norm dotyczących więzi międzynarodowych i sprzeciwiania się jednostronnemu użyciu siły.

Podkreślił, że irańska umowa nuklearna jest ważnym wynikiem wielostronnej dyplomacji, która łączy staranne wysiłki wszystkich zainteresowanych stron i wspiera regionalny pokój i stabilność na Bliskim Wschodzie.

Wang ma nadzieję, że wszystkie strony utrzymają ścisłą komunikację, aby ataki nie wpłynęły na wdrożenie irańskiego porozumienia nuklearnego.

Rozmowa z ministrem spraw zagranicznych Rosji, Ławrowem (komunikat)

Wieczorem 4 stycznia radca stanu Chin i minister spraw zagranicznych Wang Yi przeprowadził rozmowę telefoniczną ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem, w celu wymiany poglądów i koordynacji stanowisk w sprawie obecnego napięcia w regionie Zatoki Perskiej i współpracy między stronami w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.

Wang zauważył, że Chiny ściśle śledzą wybuch konfliktu między USA a Iranem i są przeciwne nadużywaniu siły w stosunkach międzynarodowych oraz niedopuszczalnemu wojskowemum awanturnictwu. Chiny twierdzą, że wszystkie strony powinny poważnie przestrzegać celów Karty Narodów Zjednoczonych i podstawowych norm regulujących stosunki międzynarodowe, że należy przestrzegać suwerenności, niezależności i integralności terytorialnej Iraku oraz że należy zachować pokój i stabilność na Bliskim Wschodzie i w regionie Zatoki Perskiej.
Jako stali członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ Chiny i Rosja ponoszą ważną odpowiedzialność za międzynarodowy pokój i bezpieczeństwo. Obie strony powinny wzmocnić strategiczną komunikację, wspólnie strzec prawa międzynarodowego, międzynarodowej sprawiedliwości oraz odgrywać odpowiedzialną rolę w odpowiednim postępowaniu w obecnej sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Ławrow powiedział, że Rosja i Chiny mają tę samą pozycję. Działanie amerykańskie narusza prawo międzynarodowe i powinno zostać potępione. Rosja sprzeciwia się rażącemu deptaniu suwerenności innego kraju, zwłaszcza poprzez jednostronne operacje wojskowe. Rosja będzie ściśle współpracować z Chinami, aby odegrać konstruktywną rolę w zapobieganiu eskalacji napięć regionalnych.

Czytaj więcej...

Milczenie owiec, czyli co prezydent i premier mówią o sytuacji w Iraku i polskim bezpieczeństwie

Polscy politycy różnych opcji, w ciągu ostatnich kilkunastu godzin, odnieśli się do sytuacji w Iraku po zabiciu gen. Soleimaniego. Niestety nadal nie doczekaliśmy się ani stanowiska prezydenta, ani premiera. Nie wiemy też, czy polskie władze, jako sojusznik, były w jakikolwiek sposób informowane o amerykańskiej operacji. 

Czytaj więcej...
Subscribe to this RSS feed

Parlament Europejski

Grupy parlamentarne

Komisja Europejska

Rada Europejska

Europosłowie