Szojgu o zadaniach armii rosyjskiej w 2020 roku

Szojgu o zadaniach armii rosyjskiej w 2020 roku

Minister Obrony Federacji Rosyjskiej, generał armii Siergiej Szojgu, odbył pierwsze połączenie konferencyjne w tym roku. W trakcie swojego wystąpienia  zaprezentował główne zadania, stojące przed personelem różnych typów wojsk Federacji Rosyjskiej w nadchodzącym roku.

 „7 stycznia Najwyższy Dowódca udał się do Damaszku, gdzie wraz z prezydentem Syryjskiej Republiki Arabskiej odwiedził stanowisko dowodzenia grupy rosyjskiej”, powiedział generał armii Siergiej Szojgu. - "Podczas negocjacji zauważono, że cywilne życie w kraju stopniowo się poprawia. Pod wieloma względami ułatwiały to działania naszej grupy sił. Prezydent podziękował personelowi za wzorową realizację zadań w walce z międzynarodowym terroryzmem. ”

Kolejnym wydarzeniem, o którym wspomniał minister obrony, były ćwiczenia Floty Czarnomorskiej i Floty Północnej na Morzu Czarnym.

„Naczelny wódz obserwował przebieg tych ćwiczeń z pokładu krążownika rakietowego Marszałek Ustinowa”, powiedział generał armii Siergiej Szojgu. – Ćwiczenia obejmowały ponad 50 okrętów, kutrów i statków, ponad 40 samolotów, a także okręt podwodny. Podczas ćwiczenia wystrzelono rakiety „Kalibr” i naddźwiękowe pociski „Kindżał”. Zestaw zadań został zakończony w całości. Ponadto, 9 stycznia, Naczelny Wódz  uczestniczył w Sewastopolu w konferencji naukowo-praktycznej „Rosyjska marynarka wojenna w XXI wieku”. Zauważył, że w ostatnich latach przeznaczono znaczne środki na rozwój marynarki wojennej. Przywódcy kraju będą nadal robić wszystko, aby wyposażyć flotę w najnowsze technologie i wzmocnić status Rosji jako jednej z wiodących potęg morskich.”

Zdając sprawozdanie z głównych zadań na 2020 r., Minister Obrony przypomniał wyniki działań Sił Zbrojnych w 2019 r.

„W grudniu, na rozszerzonym posiedzeniu Rady Ministerstwa Obrony, Najwyższy Dowódca pochwalił jakościowe zmiany w rozwoju armii i marynarki wojennej oraz wskazał kluczowe zadania na nadchodzący okres”, powiedział szef Szojgu. „Do końca 2020 r. Poziom wyposażenia żołnierzy w nowoczesną broń powinien zostać podniesiony do 70% i stabilnie utrzymany w przyszłości.”

"Ponadto wymagana jest dogłębna analiza potencjalnych zagrożeń militarnych i nakreślenie środków mających na celu unowocześnianie Sił Zbrojnych. Wyniki tych prac zostaną wzięte pod uwagę przy przygotowywaniu planu obrony kraju na lata 2021–2025".

"Konieczne jest monitorowanie rozmieszczenia w USA pocisków średniego i krótkiego zasięgu. Stopniowe uzbrojenie strategicznych sił rakietowych w kompleksy Awangard i Jars oraz morskich sił nuklearnych w najnowsze strategiczne okręty podwodne klasy Borej-A. Należy opracować i wdrożyć nowe, bardziej skuteczne sposoby wykorzystania żołnierzy w programach szkolenia bojowego. Ważne jest, aby kontynuować pracę w celu zwiększenia zabezpieczenia społecznego i utrzymania godnego poziomu życia personelu wojskowego."

"Rozwiązanie tych i innych zadań, zdaniem Ministra Obrony, zwiększy zdolności bojowe Sił Zbrojnych i zagwarantuje powstrzymanie agresji wobec Rosji i naszych sojuszników."

Podczas telekonferencji omawiano główne działania w 2020 r.

"Na realizację obowiązku obrony państwa w tym roku przewidziano około półtora biliona rubli. Prawie 68 procent funduszy zostanie przeznaczone na seryjne zakupy najnowszych projektów."

 „W dziedzinie logistyki wymagane jest uruchomienie około czterech tysięcy jednostek nowego sprzętu pancernego i samochodowego, 1700 sztuk nowoczesnej broni rakietowej i artyleryjskiej. Przeprowadzenie około dwustu osiemdziesięciu tysięcy usług technicznych i napraw, aby dostarczyć żołnierzom ponad sześć milionów ton zasobów materialnych. Będziemy kontynuować budowę arsenałów do zintegrowanego przechowywania pocisków i amunicji, a także kompleksów produkcyjnych, logistycznych i paliwowych" - powiedział generał armii Szojgu.

"Ważnym aspektem jest wspólna praca z Rosyjskim Towarzystwem Geograficznym i organizacjami poszukiwawczymi. W tym roku planowanych jest 11 wypraw w poszukiwaniu szczątków zmarłych obrońców ojczyzny, a ekologiczne sprzątanie terytoriów, w tym Arktyki, będzie kontynuowane".

Podczas telekonferencji poruszono także temat innowacji i realizacji obowiązku obrony państwa.

„Rozszerzymy zakres badań naukowych w technopolis ERA, a także efektywniej wykorzystamy potencjał Międzynarodowego Wojskowego Forum Technicznego „Armia” i międzynarodowych zawodów wojskowych, które planujemy w tym roku organizować jednocześnie” - powiedział generał armii Siergiej Szojgu. - "Będziemy nadal zwiększać skuteczność bojową sił zbrojnych, w tym poprzez dostarczanie nowoczesnej broni. Na realizację nakazu obrony państwa w tym roku przewidziano około półtora biliona rubli. Prawie 68 procent funduszy zostanie przeznaczone na seryjne zakupy najnowszych projektów. 19,4 procent alokacji budżetowych zostanie przeznaczonych na modernizację, naprawę i konserwację sprzętu. Jego użyteczność utrzyma się na poziomie 95 procent. ”

"Kolejną ważną dziedziną nadchodzących prac jest stworzenie niezbędnej infrastruktury, w tym mieszkalnictwa, a także ulepszenie systemu gwarancji socjalnych dla personelu wojskowego."

„W tym roku planowane jest oddanie do użytku 3200 budynków i budowli” - powiedział minister obrony. - Nadal jednym z naszych priorytetów jest wypełnianie zobowiązań dotyczących zapewnienia personelowi wojskowemu mieszkań, głównie ze względu na rozwój finansowanego systemu hipotecznego i dotacji, które w tym roku wyniosą 37 miliardów rubli. Będziemy nadal poprawiać jakość i rozszerzać zakres usług medycznych świadczonych personelowi i personelowi cywilnemu. ”

Na zakończenie raportu szef departamentu wojskowego podkreślił, że podczas wszystkich działań "konieczna jest ścisła kontrola wydatkowania środków budżetowych. Co więcej, przywódcy wszystkich poziomów powinni stosować się do tego podejścia."

Ostatnio edytowane sobota, 18 styczeń 2020 09:35
powrót do początku

Parlament Europejski

Grupy parlamentarne

Komisja Europejska

Rada Europejska

Europosłowie