Lech Wałęsa w Izbie Reprezentantów USA podaje przykłady łamania prawa w Polsce

Lech Wałęsa w Izbie Reprezentantów USA podaje przykłady łamania prawa w Polsce

Trzydzieści lat po słynnym przemówieniu w Kongresie Stanów Zjednoczonych Lech Wałęsa znowu był gościem amerykańskich parlamentarzystów. I znowu użył zwrotu "My Naród". Tym razem był gościem Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów. 

Były prezydent swoje wystąpienie rozpoczął od słów: "Trzydzieści lat temu, kiedy upadał totalitaryzm w Polsce i wszystkich krajach naszego regionu, a dokładnie w niecały tydzień po upadku muru berlińskiego, miałem zaszczyt wystąpić przed obu izbami amerykańskiego Kongresu – wtedy jeszcze jako prosty elektryk, choć moja ojczyzna już była wolna, ale też jako przywódca dziesięciomilionowego związku zawodowego „Solidarność”. W tej świątyni wolnego świata zacząłem swoje wystąpienie od słów: My, naród."

Lech Wałęsa mówił o tym, że dotychczasowe polskie sukcesy, rozwój gospodarki, przemiany, których byliśmy świadkami, to wciąż za mało, bo "świat, w którym przyszło nam żyć, staje wobec nowych wyzwań i pojawiło się też wiele nowych zagrożeń, które powiększyły listę dotychczasowych znanych nam konfliktów i politycznych kryzysów."

Zwrócił uwagę na to, że obecnie pojawiły się nowe pytania: "jak sobie poradzić z dzisiejszym zagrożeniem, jakie dla demokracji niesie populizm, demagogia i nacjonalizm? One przecież stanowią zagrożenie dla praworządności oraz podkopują niezawisłość władzy sądowniczej" - stwierdził były prezydent. 

Przed Komisją Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów Lech Wałęsa wyliczył przykłady naruszania prawa w Polsce.

Pozwólcie, że przytoczę kilka przykładów naruszenia prawa, o którym wspominam. Są to między innymi:
• próba przejęcia kontroli nad Trybunałem Konstytucyjnym przez mianowanie trzech sędziów dublerów, mianowanie Prezes Trybunału Konstytucyjnego z naruszeniem polskiej Konstytucji, całkowite podporządkowanie Trybunału Konstytucyjnego władzy wykonawczej oraz większości parlamentarnej;
• połączenie funkcji prokuratora generalnego z funkcją ministra w rządzie RP, który może ingerować w działania prokuratorów; ma on władzę degradowania doświadczonych i niezależnych prokuratorów i może ich zastępować osobami mianowanymi przez swoich własnych nominantów; może on także utrudniać śledztwo w sprawach niedogodnych dla rządzącej większości; może ponadto inspirować podjęcie działań przeciwko wrogom politycznym obecnej władzy;
• zniszczenie Krajowej Rady Sądownictwa jak konstytucyjnego organu mającego zapewnić niezawisłość systemu sądownictwa oraz sędziów poprzez zmianę sposobu ich mianowania przez posłów, a nie sędziów;
• zmiany w Sądzie Najwyższym przez ustanowienie dwóch dodatkowych izb, w tym Izby Dyscyplinarnej, która może wdrażać postępowanie dyscyplinarne wobec sędziów, prokuratorów, adwokatów oraz przedstawicieli innych zawodów prawniczych. Ponadto nowe ustawodawstwo dotyczące Sądu Najwyższego miało wprowadzić przymusowe przejście sędziów na wcześniejszą emeryturę, aby tym samym zwolnić stanowiska dla nowych mianowanych przez obecną władzę urzędników.
• zmiany ustroju sądów powszechnych, umożliwiające ministrowi sprawiedliwości a zarazem prokuratorowi generalnemu odwoływanie prezesów sądów powszechnych i obsadzanie tych stanowisk swoimi kandydatami
• instytucyjne ataki na niezależnych sędziów podejmowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, mające na celu szkalowanie „niepokornych” sędziów.

Na zakończenie swojego wystąpienia powiedział: "Kiedy Tadeusz Kościuszko przybył tutaj, by pomóc w zwycięstwie amerykańskiej rewolucji, przyczynił się do tego, że angielski stał się językiem wolności. Język polski z kolei pozostaje językiem stałej walki o wolność."

Ostatnio edytowane środa, 13 listopad 2019 21:52
powrót do początku

Parlament Europejski

Grupy parlamentarne

Komisja Europejska

Rada Europejska

Europosłowie