Wiceszefowa KE zapowiada przegląd praworządności w krajach Unii

Wiceszefowa KE zapowiada przegląd praworządności w krajach Unii

Wiceszefowa Komisji Europejskiej zapowiedziała, podczas spotkania z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim, powołanie specjalnej komisji złożonej z przedstawicieli państw członkowskich Unii Europejskiej, która dokona przeglądu praworządności w poszczególnych krajach. Wnioski z przeglądu będą podstawą do dalszych kroków UE, w tym kroków finansowych przeciwko tym krajom, które nie przestrzegają zasad i wartości europejskich. 

Pani komisarz mówiła, że zostanie powołane międzynarodowe ciało, po jednym przedstawicielu z każdego kraju, które będzie musiało dokonać przeglądu przestrzegania praworządności we wszystkich krajach członkowskich. To ciało będzie na końcu musiało przygotować dokument, który będzie stanowił podstawę do dalszych decyzji budżetowych. Takie ryzyko pani przewodnicząca Jourova widzi – mówił po spotkaniu marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jourova spotyka się dzisiaj w Warszawie z ministrem sprawiedliwości, marszałek Sejmu, marszałkiem Senatu, I prezes Sądu Najwyższego i prezes Trybunału Konstytucyjnego.

Kilka dni temu informowaliśmy, że Unia Europejska bardzo poważnie zaczyna traktować problem praworządności i nie zamierza zbyt długo zwlekać z działaniami. Z naszych informacji wynika, że wśród sankcji znajdują się nie tylko te dotyczące sfery środków budżetowych UE, które trafiają do Polski ale także dotyczące możliwych ograniczeń do swobód rynku wewnętrznego UE. Więcej na ten temat w artykule "Wojna Polski z Unią Europejską".

Przypomnijmy w tym miejscu, że już w lipcu 2019 roku Komisja Europejska w swoim komunikacie do Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej jasno wyraziła stanowisko instytucji unijnych wobec kwestii przestrzegania praworządności, wartości unijnych i zasad państwa prawa przez poszczególne kraje wspólnoty.

W komunikacie czytamy między innymi:

Projekt europejski opiera się na stałym poszanowaniu praworządności we wszystkich państwach członkowskich. Jest to warunek wstępny skutecznego stosowania prawa UE i wzajemnego zaufania między państwami członkowskimi. Ma on również zasadnicze znaczenie dla dobrego funkcjonowania Unii Europejskiej, a także przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz rynku wewnętrznego, gdzie prawo jest stosowane skutecznie i jednolicie, a budżet jest wydawany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zagrożenia dla rządów prawa stanowią zatem wyzwanie dla prawnych, politycznych i gospodarczych podstaw funkcjonowania UE. Dlatego też propagowanie i utrzymanie praworządności jest głównym nakazem pracy Komisji Europejskiej jako strażniczki traktatów. Braki w zakresie poszanowania praworządności w jednym państwie członkowskim mają wpływ na inne państwa członkowskie i UE jako całość, a Unia ma wspólny udział w rozwiązywaniu kwestii dotyczących praworządności, niezależnie od tego, gdzie się one pojawiają. 

Ostatnio edytowane wtorek, 28 styczeń 2020 11:56
powrót do początku

Parlament Europejski

Grupy parlamentarne

Komisja Europejska

Rada Europejska

Europosłowie