Ponad połowa kasz gryczanych w Polsce z dodatkiem rakotwórczego herbicydu!

Ponad połowa kasz gryczanych w Polsce z dodatkiem rakotwórczego herbicydu!

W ponad połowie kasz gryczanych - znanych na polskim rynku marek - znajdują się pozostałości glifosatu - rakotwórczego herbicydu - wynika z raportu Fundacji Konsumentów oraz Programu FoodRentgen.

Raport pokazuje wyniki badań 10 kasz gryczanych na obecność pozostałości glifosatu, który używany jest między innymi w Roundupie, znanym środku chwastobójczym. Jak podkręslają autorzy raportu zdecydowali się zbadać kasze gryczane, "gdyż stanowią one produkt pierwszej potrzeby dla wszystkich osób decydujących się na zdrowe odżywianie".

W raporcie znajdujemy informację o tym, że w procesie produkcji kasza jest poddawana tzw. desykacji, czyli suszenia ziarna prosa i gryki za pomocą herbicydu glifosat. W efekcie produkty sprzedawane w  sklepach mogą notować nawet wielokrotne przekroczenia Najwyższych Dopuszczalnych Poziomów (NDP) pozostałości tego środka. 

Okazuje się, że informacja na temat pozostałości glifosatu, czy jakiegokolwiek innego pestycydu w produkcie, nie znajduje się na żadnej etykiecie. Nie ma takiego obowiązku prawnego. "Jako konsumenci jesteśmy więc skazani na dobrą lub złą wolę, a czasami niewiedzę producentów. Kwalifikuje się więc to pod zjawisko asymetrii informacji. Oznacza ono tyle, że konsumenci mają mniej informacji na temat kupowanych produktów, niż ich producenci. Pociąga to za sobą szereg konsekwencji" - czytamy w raporcie.

Badania kasz zostały przeprowadzone w Zakładzie Badania Bezpieczeństwa Żywności Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. A z badań wynika, że 

1. 4 kasze z 10 badanych okazały się wolne od pozostałości herbicydu.

2. W 2 kaszach znaleźliśmy pozostałości herbicydu nie przekraczające obowiązującej normy 0,1 mg/kg Najwyższego Dopuszczalnego Poziomu (NDP) zgodnie z Rozporządzeniem WE Nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.02.2005 z późniejszymi zmianami (w odniesieniu do gryki).

3. W pozostałych 4 kaszach wykryliśmy przekroczenia pozostałości tegoż herbicydu na poziomie 3-7 krotności obowiązującej normy wskazanej w punkcie powyższym. O tym fakcie poinformowaliśmy producentów tychże produktów oraz Państwową Służbę Sanitarno-Epidemiologiczną.

Jak podkreśla we wnioskach z badań Fundacja Konsumentów, złą wiadomością dla wszystkich jest fakt, że na rynku funkcjonują bardzo popularne produkty markowe o wysokich przekroczeniach pozostałości glifosatu.

Produkt firmowany przez sieć niemieckich dyskontów Lidl (Kuchnia Lidla Kasza gryczana) odnotował wysokie przekroczenie pozostałości glifosatu. Ma to znaczenie w kontekście komunikatu niemieckiej sieci z maja 2017 roku, kiedy to sieć deklarowała obniżenie poziomu pozostałości pestycydów w produktach sieci do wysokości maksymalnie jednej trzeciej poziomu ustalonego przez UE. W  przypadku przebadanej kaszy gryczanej poziom ten trzykrotnie przekracza Najwyższy Dopuszczalny Poziom.

Fundacja Konsumentów informację o przekroczeniach norm w kaszach gryczanych wysłała do właścicieli badanych marek. Nie zareagował nikt. 

A na koniec krótka informacja zamieszczona w raporcie dotycząca glifosatu oraz tego jaki ma wpływ na nasze zdrowie.

Glifosat to składnik aktywny herbicydów nieselektywnych na świecie. Zwiększa ryzyko chorób nowotworowych, zwłaszcza chłoniaka nieziarniczego. Przypisuje mu się również negatywny wpływ na bakterie układu pokarmowego, a w efekcie problemy trawienne, zaburzenia hormonalne, autyzm, chorobę Alzheimera, depresję, chorobę Parkinsona oraz choroby wątroby. 

Na początku 2020 roku ukaże się raport, w którym Fundacja Konsumentów prześwietli kaszę jaglaną.

Ostatnio edytowane czwartek, 28 listopad 2019 11:36
powrót do początku

Parlament Europejski

Grupy parlamentarne

Komisja Europejska

Rada Europejska

Europosłowie