Liga Arabska potępia zagraniczną interwencję w Libii

Nadzwyczajne spotkanie Ligi Arabskiej w sprawie Libii, o które wystąpił Egipt, odbyło się we wtorek 23 czerwca. Sekretarz generalny Ahmed Abul-Gheit potępił wszelkiego rodzaju interwencje zagraniczne w Libii, ostrzegając że doprowadzą one do przedłużenia trwającego konfliktu.

„Libia przechodzi krytyczny etap, który rozrywa kraj na strzępy… Ten konflikt od lat odbija się na Libijczykach, jego eskalacje oddalają kraj od osiągnięcia kompleksowego rozwiązania pokojowego, a jego skutki zagrażają bezpieczeństwu i integralności terytorialnej Libii, a także bezpieczeństwu i stabilności państw sąsiadujących i narodu arabskiego”

„Byliśmy – zaniepokojeni i niezadowoleni – z rosnącej internacjonalizacji kryzysu w Libii wraz z rażącym rozszerzeniem zagranicznych interwencji wojskowych w konflikcie; łamaniem zakazu zbrojeń oraz systematycznym sprowadzaniem najemników i zagranicznych bojowników. To zmieniło Libię - w kolejny cel zagranicznej interwencji skierowanej przeciwko państwu członkowskiemu Ligi - dodał Abul-Gheit.

Sekretarz generalny ogłosił pakiet zasad, które muszą zostać przyjęte przez libijskie strony konfliktu:

1) Zachowanie suwerenności, niepodległości, integralności terytorialnej i jedności narodowej Libii.

2) Potępienie wszelkich form zagranicznej interwencji.

3) Jedynym sposobem na zakończenie kryzysu w Libii jest zintegrowane rozwiązanie polityczne.

4) Konieczność zawieszenia broni.

5) Wszelkie próby osiągnięcia zawieszenia broni bez wyraźnego zobowiązania do wycofania najemników i zagranicznych bojowników oraz bojówek nie powiodą się ani nie zostaną poparte.

6) Z zadowoleniem przyjmuje się wszelkie wysiłki, zwłaszcza arabskie, podejmowane w celu wznowienia poważnego dialogu politycznego prowadzonego przez Libijczyków i sponsorowanego przez ONZ.

Następnie przewodniczący Ligi pochwalił Deklarację Kairską, ponieważ oferowała ona szczegółową ścieżkę postepowania dla pokojowego procesu politycznego.

  • Opublikowane w dziale Świat
Czytaj więcej...

Czy dojdzie do starć egipsko-tureckich na terytorium Libii?

Prezydent Egiptu Abdel Fattah al-Sisi otworzył w sobotę drzwi do bezpośredniej interwencji wojskowej w Libii, aby zatrzymać postęp wspieranych przez Turcję bojówek GNA, wyraźnie stwierdzając, że „Syrta i al-Jafra są czerwoną linią”. Była to bezpośrednia odpowiedź na oświadczenie Turków, w którym domagają się, aby libijskie siły Armii Narodowej dowodzone przez marszałka Khalifę Haftara wycofały się z Syrty i al-Jafry.

  • Opublikowane w dziale Świat
Czytaj więcej...

Indyjsko-nepalska "wojna o mapy"

Parlament Nepalu w czwartek jednogłośnie poparł zmiany w mapie politycznej kraju, tak aby objąć nimi obszary sporne z Indiami. Zgromadzenie Narodowe, 59-osobowa izba wyższa parlamentu Nepalu, jednogłośnie uchwaliła ustawę określającą nowe granice kraju Himalajów - donosi dziennik Kathmandu Post.

  • Opublikowane w dziale Świat
Czytaj więcej...

Blisko 80 mln ludzi na świecie to uchodźcy i przesiedleńcy

Liczba osób uciekających lub wysiedlonych na całym świecie osiągnęła w ubiegłym roku nowy poziom. Jeden procent ludzkości - 79,5 miliona ludzi - pada ofiarą wysiedleń - wynika z raportu opublikowanego w czwartek przez Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR). To prawie 10 milionów więcej niż w roku poprzednim.

  • Opublikowane w dziale Świat
Czytaj więcej...

Starcia wojsk Indii i Chin. Są ofiary śmiertelne

Indyjski pułkownik i dwóch żołnierzy zginęło w poniedziałek wieczorem podczas walki wręcz z chińskimi żołnierzami w Galwan Valley w Ladakh. Źródła wojskowe twierdzą, że nie było strzelaniny, a żołnierze zginęli w fizycznej walce na terytorium Indii. Strony miały używać kamieni i pałek. Jest to pierwszy od 1975 roku incydent między wojskami Indii i Chin, w którym są ofiary śmiertelne. 

  • Opublikowane w dziale Świat
Czytaj więcej...

USA wzywają Turcję do powstrzymania sie od prowokacji w basenie Morza Śródziemnego

Asystent Sekretarza Stanu USA ds. Energii, Francis Fannon, wezwał Turcję do powstrzymania się od wszelkich prowokacyjnych działań podczas internetowej dyskusji na temat rurociągu East Med i trójstronnego partnerstwa pomiędzy Grecją, Cyprem i Izraelem, która została zorganizowana przez Grecko-Amerykańską Izbę Handlową.

  • Opublikowane w dziale Świat
Czytaj więcej...

Użycie sił zbrojnych USA na własnym terytorium

Konstytucja daje Kongresowi prawo do użycie milicji „w celu wykonania praw Unii, stłumienia powstań i odparcia inwazji” i gwarantuje ochronę państw Unii (stanów) przed inwazją lub uzurpacją ich „republikańskiej formy rządu”, a na wniosek ustawodawcy stanowego przed „przemocą wewnętrzną”. Te przepisy konstytucyjne znajdują odzwierciedlenie w Ustawach o Powstaniu (1789, 1790), na które wielokrotnie się powoływano zarówno przed, jak i po uchwaleniu ustawy Posse Comitatus w 1878 r. (18 U.S.C. Sekcja 1385), Kongres uchwalił w związku z tym także szereg ustaw, które zezwalają na wykorzystanie sił lądowych i morskich do realizacji tych celów.

Ustawy o powstaniu

Wkrótce po tym, jak Kongres został zebrany na podstawie Konstytucji w 1789 r, upoważnił prezydenta do utworzenia milicji,  w celu ochrony granicy przed „wrogimi napadami Indian" a następnie w przypadkach inwazji, powstania lub obstrukcji prawa. Wkrótce potem Kongres uchwalił ustawę „Calling Forth”, upoważniającą prezydenta do wezwania milicji w przypadku inwazji lub, na wniosek ustawodawcy stanowego (lub jego gubernatora, jeśli ustawodawca nie mógł zostać zwołany), w przypadku powstania w danym stanie na okres 30 dni. W każdym z tych przypadków najpierw prezydent musiał wydać proklamację nakazującą „powstańcom” rozproszenie się.

W 1807 r. zapisy Calling Forth Act (obowiązywał tylko przez ograniczony czas) zostały powtórzone w kolejnej Ustawie o Powstaniu (Insurrection Act).

"we wszystkich przypadkach powstania lub obstrukcji prawa Stanów Zjednoczonych lub dowolnego stanu lub terytorium, prezydent Stanów Zjednoczonych może wezwać milicję w celu stłumienia takiego powstania, lub powodując należyte wykonanie przepisów, będzie on mógł zgodnie z prawem stosować do tych samych celów część lądową lub morską sił Stanów Zjednoczonych, co zostanie uznane za konieczne, po uprzednim spełnieniu wszystkich wymagań prawnych w tym zakresie" (wersja po poprawkach z 1871 r)

Posse Comitatus

Posse Comitatus Act uznaje za bezprawne umyślne użycie jakiejkolwiek części armii lub sił powietrznych w celu egzekwowania prawa, chyba że wyraźnie zezwala na to Konstytucja lub akt Kongresu.

Konstytucja zabrania udziału wojska w sprawach cywilnych, z zastrzeżeniem jedynie ograniczonych zmian dokonanych przez Kongres lub Prezydenta, ale wydaje się, że sądy nigdy nie zaakceptowały tej argumentacji, chyba że można wykazać jednocześnie naruszenie wyraźnej dyspozycji konstytucyjnej.

Wyraźne wyjątki ustawowe obejmują ustawodawstwo, które pozwala prezydentowi na użycie siły wojskowej w celu stłumienia powstania lub egzekwowania władzy federalnej, (10 U.S.C. Sekcje 251–255) oraz przepisy, które zezwalają Departamentowi Obrony na udzielanie policji federalnej, stanowej i lokalnej informacji, sprzętu i personelu, (10 U.S.C. §§ 271–284).

Precedensy (case law) wskazują, że „egzekwowanie prawa” z naruszeniem Ustawy Posse Comitatuswystępuje

(a), gdy siły zbrojne wykonują zadania powierzone organowi administracji państwowej, lub (b) gdy siły zbrojne wykonują powierzone im zadania wyłącznie dla realizacji celów władz cywilnych. Pytania i wątpliwości dotyczące stosowania ustawy pojawiają się najczęściej w kontekście pomocy przez siły zbrojne policji cywilnej. Przynajmniej w tym kontekście sądy orzekły, że ustawa Posse Comitatus jest naruszana, gdy

(1) cywilni funkcjonariusze organów ścigania „bezpośrednio aktywnie wykorzystują” śledczych wojskowych; lub

(2) użycie wojska „przenika działania” urzędników cywilnych; lub

(3) wojsko jest wykorzystywane w celu poddania „obywateli władzy wojskowej, która miała charakter regulacyjny, nakazowy lub obowiązkowy”. Ustawa nie jest naruszana, gdy Siły Zbrojne prowadzą działania do celów wojskowych.

Język aktu wspomina tylko o wojsku i lotnictwie, ale ma on zastosowanie do marynarki wojennej i żołnierzy piechoty morskiej na mocy działań administracyjnych i poleceń innych przepisów. Funkcje organów ścigania straży przybrzeżnej zostały wyraźnie określone na mocy aktu Kongresu, w związku z czym nie można powiedzieć, że są sprzeczne z ustawą. Ustawa została zastosowana do Gwardii Narodowej, gdy jest w służbie federalnej, do cywilnych pracowników Sił Zbrojnych oraz do personelu wojskowego znajdującego się poza służbą.

Ustawa ta prawdopodobnie obowiązuje wyłącznie w granicach geograficznych Stanów Zjednoczonych, ale dodatkowe przepisy (10 U.S.C. § 271–284) sugerują jej obowiązywanie na całym świecie.

Wreszcie, akt ten jest ustawą karną, na mocy której przeprowadzono kilka znanych postępowań karnych.

 

(więcej można przeczytać np w The Posse Comitatus Act and Related Matters: The Use of the Military to Execute Civilian Law, CRS Report)

  • Opublikowane w dziale Świat
Czytaj więcej...

Afroamerykanin ma większe szanse na to, że zabije go policjant

W ciągu ostatnich 20 lat w wyniku działań amerykańskiej policji zginęło w USA 28 139 osób - wynika z danych organizacji Fatal Encountersdocuments, która zbiera i dokumentuje wszystkie informacje dotyczące zgonów z udziałem policji i jest uznawana za jedno z najbardziej wiarygodnych źródeł w tym zakresie w USA. 

  • Opublikowane w dziale Świat
Czytaj więcej...
Subscribe to this RSS feed

Parlament Europejski

Grupy parlamentarne

Komisja Europejska

Rada Europejska

Europosłowie