Już wkrótce do 800 mln euro z Funduszu Solidarności UE na walkę z koronawirusem

Już wkrótce do 800 mln euro z Funduszu Solidarności UE na walkę z koronawirusem
Parlament Europejski uruchamia dodatkowe fundusze, aby pomóc krajom UE najbardziej dotkniętym pandemią koronawirusa. Na nadzwyczajnej sesji plenarnej w czwartek 26 marca eurodeputowani będą głosować nad propozycją Komisji Europejskiej, aby umożliwić państwom członkowskim zwrócenie się o pomoc finansową z Funduszu Solidarności UE w walce z Covid-19.
 
Propozycja ta jest częścią zestawu środków unijnych mających na celu mobilizację wszystkich istniejących zasobów budżetowych, aby pomóc krajom UE w walce z pandemią. Komisja proponuje bowiem rozszerzenie zakresu Funduszu Solidarności w celu dodania w nim do katalogu sytuacji kryzysowych związanych z klęskami żywiołowymi poważnych zdarzeń dotyczących zdrowia publicznego..
 
Państwa członkowskie najbardziej dotknięte pandemią powinny uzyskać dostęp do wsparcia finansowego w wysokości do 800 mln euro w 2020 r. Decyzja o udzieleniu wsparcia będzie podejmowana indywidualnie dla każdego przypadku.
 
Utworzony w odpowiedzi na poważne powodzie w Europie Środkowej w 2002 roku, Fundusz Solidarności UE ma na celu przede wszystkim udzielanie pomocy finansowej państwom członkowskim UE, które zmagają się z klęskami żywiołowymi. Zgodnie z obowiązującymi przepisami fundusz może jedynie wspierać odbudowę po takich katastrofach, jak powodzie, pożary lasów, trzęsienia ziemi, huragany i susze. Sytuacje kryzysowe dotyczące zdrowia publicznego, takie jak Covid-19, nie wchodziły dotychczas w zakres wsparcia.
 
Zgodnie z nowymi przepisami do finansowania nadal kwalifikują się działania w sytuacjach kryzysowych i działania na rzecz odbudowy, takie jak przywracanie sprawności funkcjonowania infrastruktury, sprzątanie obszarów i zapewnianie ludziom tymczasowego zakwaterowania. Katalog ten zostanie zapewne przez Parlament Europejski rozszerzony na pomoc dla ludności w przypadku kryzysów zdrowotnych oraz na środki mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych.
Ostatnio edytowane wtorek, 24 marzec 2020 11:51
powrót do początku

Parlament Europejski

Grupy parlamentarne

Komisja Europejska

Rada Europejska

Europosłowie