Europosłowie domagają się prewencyjnej ewakuacji uchodźców z wyspy Lesbos

Europosłowie domagają się prewencyjnej ewakuacji uchodźców z wyspy Lesbos
Na greckiej wyspie Lesbos potwierdzono pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem. Tymczasem znajduje się na niej 42 000 osób ubiegających się o azyl. Uchodźcy mieszkają w przepełnionych obozach, w których trudno o utrzymaniu higieny i izolacji. Komisja Wolności Obywatelskich (LIBE) Parlamentu Europejskiego domaga się prewencyjnej ewakuacji przepełnionych obozów.
 
Juan Fernando López Aguilar, hiszpański europoseł Grupy Socjalistów i Demokratów (S&D), a jednocześnie przewodniczący Komisji Wolności Obywatelskich PE, wystosował w imieniu całej komisji pismo do komisarza Janeza Lenarčiča - europejskiego koordynatora ds. reagowania kryzysowego i przewodniczącego Komitetu Koordynacji Kryzysowej, w którym wzywa do "natychmiastowej reakcji europejskiej", aby kryzys humanitarny na greckich wyspach nie stał się problemem zdrowia publicznego, co groziłoby śmiercią wielu osób.
 
Po potwierdzeniu pierwszego przypadku na wyspie Lesbos, "jedną z głównych kwestii, którymi należy się zająć, aby uniknąć szybkiego i szerokiego rozprzestrzenienia się COVID-19, jest pilna prewencyjna ewakuacja przepełnionych obozów" - czytamy w liście.
 
Wiele osób przebywających w obozach znajduje się już w trudnej sytuacji zdrowotnej i, pomimo środków podjętych przez władze greckie, przepełnienie i fatalne warunki życia utrudniają opanowanie COVID-19 - ostrzegają posłowie do PE.
 
Nie ma szans na izolację, nie ma też możliwości zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych. Europosłowie z komisji LIBE zwracają uwagę, że "na wyspie Lesbos dostępnych jest tylko sześć łóżek intensywnej terapii, a niezbędne wyposażenie medyczne nie jest obecnie dostępne na wyspach".
 
Posłowie z komisji LIBE domagają się planu działania, który powinien obejmować: prewencyjną ewakuację ludności wysokiego ryzyka, w tym osób powyżej 60 roku życia i osób z chorobami układu oddechowego, cukrzycą i innymi chorobami; wzmocnienie współpracy pomiędzy systemami opieki zdrowotnej państw członkowskich UE; dodatkowe środki finansowe na zwiększenie możliwości hospitalizacji i intensywnej terapii, oraz przeniesienie, w szczególności dzieci, które nie może zostać wstrzymane z powodu pandemii.
 
"Nie będzie prawdziwej kontroli nad ogniskiem COVID-19 bez środków zapobiegawczych dla wszystkich, w tym dla osób ubiegających się o azyl. Dlatego też wzywamy Państwa do podjęcia natychmiastowych działań i rozpoczęcia prewencyjnej ewakuacji najbardziej narażonych grup w obozach na wyspach greckich. Ma to kluczowe znaczenie dla ratowania ich życia i likwidacji punktów zapalnych" - podsumowują europosłowie.
 
Ostatnio edytowane poniedziałek, 23 marzec 2020 16:12
powrót do początku

Parlament Europejski

Grupy parlamentarne

Komisja Europejska

Rada Europejska

Europosłowie