W marcu spotkanie prezydencji chorwackiej z europosłami w sprawie Polski i Węgier

W marcu spotkanie prezydencji chorwackiej z europosłami w sprawie Polski i Węgier
We wtorek chorwacka prezydencja w Radzie UE odrzuciła wniosek przywódców grup politycznych w Parlamencie Europejskim o wzięcie udziału w dyskusji podczas posiedzenia Rady na temat naruszeń wartości europejskich na Węgrzech i w Polsce. Prezydencja chorwacka opowiada się za nieformalnymi konsultacjami w tej sprawie, jak to miało miejsce dotychczas.
 
Jak już informowaliśmy liderzy S&D (Socjaliści i Demokraci), Grupy PPE Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów), Renew Europe, Grupy Zielonych/Wolnego Przymierza Europejskiego wyrazili niezadowolenie z powodu powolności procedury przewidzianej w art. 7 w odniesieniu do Węgier i Polski.

Andrea Metelko Zgombić, sekretarz stanu w chorwackim Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Europejskich, która przewodniczyła we wtorek posiedzeniu Rady do Spraw Ogólnych w Brukseli, powiedziała, że prezydencja przyjęła do wiadomości pismo, w którym europosłowie wyrażają niezadowolenie z przewlekłości procedur. W piśmie tym wyrażono też niezadowolenie z poprzedniej fińskiej prezydencji i wcześniejszych prezydencji, ponieważ Parlament Europejski chciałby odgrywać większą i silniejszą rolę w procedurze przewidzianej w art. 7.
 
Uzgodniono jednak, że posłowie do Parlamentu Europejskiego nie mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady UE, ponieważ - według Metelko-Zgombić - mogłoby to spowodować zachwianie równowagi pomiędzy instytucjami europejskimi.

Konkluzje dotyczące nieobecności posłów do PE na posiedzeniach Rady zostały przyjęte przez wszystkie państwa członkowskie podczas fińskiego przewodnictwa w Radzie w drugiej połowie 2019 roku. Po dyskusjach na temat kwestii Węgier prezydencja fińska zorganizowała wówczas nieformalne spotkanie z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego. Prezydencja chorwacka planuje zrobić to samo w marcu, po dyskusji na temat zastosowania procedury art. 7 wobec Polski i Węgier.
 
Art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej jest procedurą przewidzianą w traktatach Unii Europejskiej w celu zawieszenia niektórych praw państwa członkowskiego. Jest to postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego stosowane wobec państw członkowskich, które naruszyły prawa podstawowe.
 
W 2017 roku Komisja Europejska wszczęła postępowanie przeciwko Polsce, krytykując ją za reformę sądownictwa.
 
W 2018 roku Parlament Europejski wszczął to samo postępowanie przeciwko Węgrom w związku z nieprzestrzeganiem przez nie wolności mediów, atakami na stowarzyszenia społeczeństwa obywatelskiego oraz naruszaniem praw człowieka mniejszości i migrantów.
 
Ostatnio edytowane środa, 26 luty 2020 12:08
powrót do początku

Parlament Europejski

Grupy parlamentarne

Komisja Europejska

Rada Europejska

Europosłowie