Parlament Europejski chce obowiązkowego systemu rejestracji psów i kotów

Parlament Europejski chce obowiązkowego systemu rejestracji psów i kotów

Parlament Europejski zdecydowaną większością głosów 607 za przy 3 przeciw i 19 wstrzymujących się przyjął w środę 12 lutego niewiążącą rezolucję, w której domaga się podjęcia działań przeciwko nielegalnemu handlowi zwierzętami domowymi, który powoduje cierpienie zwierząt, rozprzestrzenianie się chorób i generuje wysokie dochody dla międzynarodowej przestępczości zorganizowanej. 

Zdaniem przedstawicieli Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim, po narkotykach i broni, nielegalny handel zwierzętami, głównie psami i kotami staje się jednym z najistotniejszych źródeł dochodów przestępczości zorganizowanej w Europie. Szacuje się, że każdego miesiąca między krajami UE sprzedaje się 46.000 psów, z których większość nie jest zarejestrowana. 

Przepływ milionów euro, które trafiają prosto w ręce przemytników zwierząt, jest generowany przez cierpienie i wykorzystywanie zwierząt domowych - często przewożonych w brutalnych warunkach - oraz przez brak wspólnego i rygorystycznego prawodawstwa europejskiego w tej dziedzinie - czytamy w stanowisku europosłów S&D.

Negocjatorka rezolucji Parlamentu z ramienia grupy S&D, Sylwia Spurek powiedziała: "Chcemy powstrzymać nielegalny handel kotami i psami w całej Europie. Ważnym krokiem w tym kierunku jest stworzenie kompatybilnych, wzajemnie powiązanych systemów identyfikacji i rejestracji psów i kotów w bazach danych w państwach członkowskich. Należy przeprowadzić więcej publicznych kampanii uświadamiających, aby poinformować obywateli o negatywnych skutkach nielegalnego handlu zwierzętami domowymi i zachęcić ich do adopcji, a nie kupowania zwierząt domowych".

Z kolei koordynatorka S&D Jytte Guteland, stwierdziła, że nielegalny handel zwierzętami domowymi musi się skończyć. Potrzebujemy lepszej kontroli, aby mieć pewność, że powstrzymamy tę zorganizowaną przestępczość, zapewnimy dobrostan naszym psom i kotom oraz ochronimy je przed niepoważnymi hodowcami.

Europosłowie w rezolucji wzywają do stworzenia obowiązkowego unijnego systemu rejestracji kotów i psów, stworzenia unijnej definicji komercyjnych obiektów hodowlanych na dużą skalę, w których odbywa się masowa hodowla np. szczeniąt, lepszego egzekwowania prawa i wprowadzenia mechanizmów zachęcających ludzi do adoptowania, a nie kupowania zwierząt domowych.

 

Ostatnio edytowane środa, 12 luty 2020 14:37
powrót do początku

Parlament Europejski

Grupy parlamentarne

Komisja Europejska

Rada Europejska

Europosłowie