Parlament Europejski. Będzie jedna ładowarka "do wszystkiego"

Parlament Europejski. Będzie jedna ładowarka "do wszystkiego"

Parlament Europejski wezwał Komisję Europejską do zaproponowania przepisów, których efektem będą jednolite ładowarki, najpóźniej do lipca 2020 roku.

Istnieje "pilna potrzeba podjęcia przez UE działań regulacyjnych" w celu zmniejszenia ilości odpadów elektronicznych i umożliwienia konsumentom dokonywania zrównoważonych wyborów, stwierdzili posłowie w rezolucji przyjętej 582 głosami do 40 przeciw, przy 37 wstrzymujących się od głosu, wzywając do obowiązkowego wprowadzenia jednolitej ładowarki do wszystkich urządzeń przenośnych

Parlament Europejski chce, aby Komisja Europejska przyjęła, do lipca 2020 roku, akt delegowany przewidziany już w dyrektywie dotyczącej urządzeń radiowych z 2014 roku, lub jeśli to konieczne przedstawiła wniosek legislacyjny w tej samej sprawie, nie przekraczając powyższej daty.

Bez utrudniania innowacji, Komisja Europejska powinna zapewnić, że ramy prawne dotyczące wspólnej ładowarki będą "regularnie kontrolowane w celu uwzględnienia postępu technicznego". Eurodeputowani powtarzają, że badania i innowacje są niezbędne do poprawy istniejących technologii i opracowywania nowych.

Parlament oczekuje także, że Komisja Europejska: podejmie działania zapewniające interoperacyjność różnych bezprzewodowych ładowarek z różnymi urządzeniami przenośnymi; rozważy inicjatywy legislacyjne mające na celu zwiększenie ilości kabli i ładowarek, poddawanych recyklingowi w państwach członkowskich UE oraz zapewni, że konsumenci nie będą już zobowiązani do zakupu nowych ładowarek z każdym nowym urządzeniem: strategie mające na celu oddzielenie zakupu ładowarek od zakupu nowych urządzeń powinny zostać wprowadzone wraz ze wspólnym rozwiązaniem dotyczącym ładowarek, posłowie podkreślają jednak, że "proponowane rozwiązania nie powinny prowadzić do wyższych cen dla konsumentów".

Szacuje się, że na całym świecie wytwarza się około 50 milionów ton e-odpadów rocznie, średnio ponad 6 kg na osobę. Całkowita ilość wytwarzanych odpadów w Europie w 2016 roku wyniosła 12,3 mln ton metrycznych, co odpowiada średnio 16,6 kg na mieszkańca. Skrócony cykl życia produktów, również prowadzi do wzrostu odpadów elektronicznych, podkreślono w rezolucji.

Komisja Europejska przyjęła 29 stycznia program prac na rok 2020, w którym zobowiązuje się do przedstawienia w trzecim kwartale 2020 roku inicjatywy ustawodawczej w sprawie ujednoliconych ładowarek.

Ostatnio edytowane czwartek, 30 styczeń 2020 16:05
powrót do początku

Parlament Europejski

Grupy parlamentarne

Komisja Europejska

Rada Europejska

Europosłowie