Europosłowie o ochronie konsumentów w obliczu rozwoju "inteligentnych" urządzeń

Europosłowie o ochronie konsumentów w obliczu rozwoju "inteligentnych" urządzeń

Europosłowie komisji rynku wewnętrznego i ochrony konsumentów (IMCO) przyjęli dziś rezolucję, w której apelują o ochronę konsumentów w trakcie rozwoju i wprowadzania na rynek „inteligentnych” urządzeń. 

Szybki rozwój  technologii sztucznej inteligencji (AI) i systemów zautomatyzowanego podejmowania decyzji (ADM) powoduje, że aplikacje wykorzystujące te systemy stwarzają wiele nowych możliwości w różnych sektorach rynku, od finansów, poprzez lotnictwo, zatrudnienie, kulturę, służbę zdrowia czy edukację. Poza możliwościami niosą jednak także ryzyko, bowiem tam gdzie pojawia się automatyzacja procesu podejmowania decyzji pojawia się także ryzyko wprowadzenia w błąd czy dyskryminacji użytkowników. 

Systemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji są już powszechnie wykorzystywane w Europie. Jak mówi europoseł Leszek Miller z frakcji Socjalistów i Demokratów, w przyjętej rezolucji, europosłowie podkreślają, że użytkownicy zautomatyzowanych systemów powinni mieć pełną informację na temat tego jak ten system działa, jak dotrzeć do osoby, mającej możliwość podjęcia decyzji za system lub jak skorygować jego decyzje. Wezwali też Komisję Europejską do zapewnienia zgodności tych systemów z zapisami rozporządzenia o geoblokowaniu, tak aby automatyczne urządzenia nie dyskryminowały użytkowników ze  względu na narodowość, miejsce zamieszkania czy tymczasowe miejsce pobytu.

Rezolucja została zatwierdzona w komisji 39 głosami za, przy braku głosów przeciw i 4 wstrzymujących się. Teraz zostanie poddana pod głosowanie w pełnym składzie Izby na jednej z najbliższych sesji plenarnych. Będzie ona stanowić dalszy wkład w prace Parlamentu nad tym tematem.

Po głosowaniu na posiedzeniu plenarnym rezolucja zostanie przekazana Radzie UE (państwom członkowskim) i Komisji, tak aby uwzględniły one opinie posłów do PE na temat AI i ADM. 
 
jn
powrót do początku

Parlament Europejski

Grupy parlamentarne

Komisja Europejska

Rada Europejska

Europosłowie