Parlament Europejski przyjął program Europejskiego Zielonego Ładu

Parlament Europejski przyjął program Europejskiego Zielonego Ładu

Parlament Europejski poparł projekt Europejskiego Zielonego Ładu. Podkreślono jednak, że Komisja staje przed wyzwaniem zapewnienia sprawiedliwej i sprzyjającej integracji społecznej transformacji oraz realizacji wysokich celów pośrednich.

Parlament przyjął w środę swoje stanowisko w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu, przedstawionego przez przewodniczącą Komisji Ursulę von der Leyen podczas grudniowej debaty plenarnej. Posłowie popierają Europejski Zielony Ład oraz ambitny i zrównoważony plan inwestycyjny, który pomoże wypełnić lukę inwestycyjną. Wzywają również do wprowadzenia odpowiednio finansowanego mechanizmu adekwatnego funduszu przejściowego.

Parlament chce, aby przygotowywana ustawa klimatyczna zawierała wyższe ambicje dotyczące celu UE w zakresie redukcji emisji do 2030 roku (55 % w 2030 roku, w porównaniu z 1990 rokiem, zamiast "co najmniej 50 % do 55 %" jak zaproponowała Komisja Europejska). UE powinna przyjąć te cele na długo przed listopadową konferencją ONZ w sprawie zmian klimatu, uważają posłowie. Chcą oni również wyznaczyć cel pośredni na rok 2040, aby zapewnić, że UE jest na dobrej drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 roku.

Aby zapobiec ucieczce emisji spowodowanej różnicami w ambicjach klimatycznych prowadzącymi do różnic w przepisach na świecie, Parlament wzywa do stworzenia mechanizmu korekty emisji dwutlenku węgla na granicach, zgodnego z zasadami WTO

Posłowie podkreślają, że będą zmieniać wszelkie wnioski legislacyjne, aby osiągnąć cele Zielonego Ładu. Wyższe cele w zakresie efektywności energetycznej i energii odnawialnej, w tym wiążące cele krajowe dla każdego z państw członkowskich w odniesieniu do tej ostatniej oraz przegląd innych przepisów UE w dziedzinie klimatu i energii powinny zostać przyjęte do czerwca 2021 roku, podkreślają posłowie.

Rezolucja została przyjęta 482 głosami za przy 136 przeciw i 95 wstrzymujących się od głosu.

Wczoraj wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans ujawnił, w jaki sposób KE zamierza sfinansować Europejski Zielony Ład.

Według planów KE Fundusz Sprawiedliwej Transformacji będzie dysponował kwotą 7,5 mld euro, niezależnie od długoletniego budżetu UE. Skorzystanie z nich będzie jednak wymagało nie tylko wskazania kwalifikujących się obszarów w tzw. terytorialnych planach sprawiedliwej transformacji, ale także użycia dodatkowych środków (w takiej samej wysokości) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Kolejnym obowiązkowym źródłem finansowania mają być zasoby własne państw członkowskich. Dzięki temu KE liczy na łączne finansowanie na poziomie 30-50 mld euro.

Drugim filarem mają być inwestycje w ramach programu InvestEU o wartości do 45 mld euro. Chodzi o przyciąganie prywatnych inwestycji, m.in. w zrównoważoną infrastrukturę energetyczną i transportową, przynoszących korzyści dotkniętym regionom i pomoc tym gospodarkom w znalezieniu nowych źródeł wzrostu gospodarczego.

Trzeci element to instrument pożyczkowy Europejskiego Banku Inwestycyjnego dla sektora publicznego gwarantowany przez unijny budżet. W tym wypadku chodzi o uruchomienie inwestycji o wartości 25–30 mld euro.

Podczas wystąpienia Timmermans twierdził, że w ciągu 10 lat na projekt Europejskiego Zielonego Ładu uda się zgromadzić 1 bilion euro.

powrót do początku

Parlament Europejski

Grupy parlamentarne

Komisja Europejska

Rada Europejska

Europosłowie