Powstanie Europejski Bank Klimatyczny

Powstanie Europejski Bank Klimatyczny

W środę 11 grudnia Parlament Europejski zbierze się na specjalnej sesji plenarnej, która będzie poświęcona problematyce "Europejskiego Zielonego Ładu". Jest to sztandarowy projekt nowej Komisji Europejskiej, dzięki któremu Europa ma osiągnąć neutralność klimatyczną jako pierwszy kontynent na świecie.

Podczas sesji przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i wiceprzewodniczący wykonawczy Frans Timmermans przedstawią ten projekt posłom do PE i wysłuchają ich pierwszych reakcji.

Jak podkreśla Komisja, celem pierwszego europejskiego prawa o klimacie będzie osiągnięcie neutralności klimatycznej w UE do 2050 r. Oznacza to emitowanie mniejszej ilości dwutlenku węgla i usunięcie z atmosfery wyemitowanego dwutlenku węgla. W tym celu do systemu handlu uprawnieniami do emisji, który już teraz pomaga UE ograniczyć emisje z sektorów energetycznych i przemysłowych, należy włączyć inne sektory. Rozwój czystszych źródeł energii i ekologicznych technologii pomoże nam produkować, transportować, konsumować i żyć w bardziej przyjazny dla środowiska i odpowiedzialny sposób. Oznacza to przejście na gospodarkę o prawdziwie zamkniętym obiegu i ochronę różnorodności biologicznej.

Europejski Zielony Ład wytycza drogę ku uczciwej i zgodnej z zasadami sprawiedliwości społecznej transformacji. Został on zaprojektowany w taki sposób, aby żadna osoba ani żaden region nie zostały pozostawione w tyle w procesie nadchodzącej wielkiej transformacji - informuje Komisja Europejska.

Pod koniec listopada założenia projektu "Europejskiego Zielonego Ładu" zostały rozesłane do przedstawicielstw państw członkowskich w Brukseli. Komisja poinformowała w nim między innymi, że "europejskie prawo klimatyczne", w którym zapisano cel neutralności klimatycznej na rok 2050, zostanie przedłożone do marca 2020 roku. Kwestia zrównoważonego rozwoju ma być włączona do wszystkich obszarów polityki. W praktyce ma to oznaczać, że Bruksela będzie dążyć do wyeliminowania "niespójnych przepisów, które zmniejszają skuteczność w realizacji zielonego ładu".

Obejmuje to również aspekty finansowe. Komisja chce dokonać przeglądu i porównania praktyk w zakresie "zielonego budżetowania", zarówno na poziomie UE, jak i na poziomie krajowym. W związku z tym w czerwcu 2020 roku zostanie przedłożony "plan działania w zakresie finansowania ekologicznego".

Prawdopodobnie Komisja Europejska przedstawi jutro wstępne założenia dotyczące nowego funduszu przejściowego oraz złoży propozycję przekształcenia części Europejskiego Banku Inwestycyjnego w europejski bank klimatyczny.

W Brukseli mówi się także o tym, że UE zamierza zreformować przepisy dotyczące informacji o żywności, aby "poprawić jakość informacji dla konsumentów" oraz dokona przeglądu aktów prawnych dotyczących środowiska w celu "wyeliminowania wszystkich źródeł zanieczyszczeń".

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w PE wysłała do Fransa Timmermansa list w sprawie projektu "Europejskiego Zielonego Ładu". Jak podkreśla wiceszefowa frakcji S&D Miriam Dalli, "musimy mieć pewność, że to przedsięwzięcie się powiedzie". Chcemy upewnić się, że to, w co naprawdę wierzymy, zostało uwzględnione. Chcemy mieć Europejski Zielony Ład, który sprawi, że nasze gospodarki osiągną neutralność klimatyczną do 2050 roku - powiedziała Miriam Dalli.

Zobacz także 

Europejski Zielony Ład. Timmermans znowu skazany na Europę Wschodnią.

Ostatnio edytowane wtorek, 10 grudzień 2019 12:18
powrót do początku

Parlament Europejski

Grupy parlamentarne

Komisja Europejska

Rada Europejska

Europosłowie