Miller: Polska na przekop Mierzei Wiślanej nie dostanie ani jednego Euro

W najnowszym nagraniu #DailyMiller, były premier a obecnie europoseł S&D, Leszek Miller, informuje o źródłach finansowania projektu Next Generation EU oraz celach na jakie państwa Unii Europejskiej mogą przeznaczyć środki z puli 750 mld Euro. Przestrzega także rząd w Polsce przed triumfalizmem, bo negocjacje w sprawie podziału tych pieniędzy dopiero się rozpoczynają.

  • Opublikowane w dziale Europarlament
Czytaj więcej...

#DailyMiller Leszek Miller relacjonuje ostatnie posiedzenie Parlamentu Europejskiego

Leszek Miller, były premier a obecnie europoseł Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w PE, podsumował ostatnią sesję Parlamentu Europejskiego w nagraniu, które upowszechniane jest w mediach społecznościowych. #DailyMiller to nowa formuła, w której w syntetyczny sposób były polski premier chce docierać do opinii publicznej i do swoich wyborców.

  • Opublikowane w dziale Europarlament
Czytaj więcej...

Parlament Europejski nie pójdzie na kompromis w sprawie przyszłości Unii Europejskiej

Parlament Europejski "nie pójdzie na kompromis w sprawie przyszłości Unii Europejskiej. Wzywamy Radę Europejską do zrobienia tego samego i dopasowania deklaracji politycznych do wystarczających środków budżetowych. Musimy pozostawić przyszłemu pokoleniu Europejczyków odporną UE, dobrze prosperującą i nie pozostawiając nikogo w tyle" – piszą w  liście do przywódców UE przed posiedzeniem Rady Europejskiej w dniu 19 czerwca wszyscy szefowie grup politycznych w Parlamencie Europejskim. Poza grupą Konserwatystów, do której należy PiS.

  • Opublikowane w dziale Europarlament
Czytaj więcej...

Parlament Europejski chce jak najszybszego rozpoczęcia konferencji o przyszłości Europy

Na najbliższym posiedzeniu Parlamentu Europejskiego, które rozpocznie się 17 czerwca, eurodeputowani zamierzają przyjąć rezolucję wzywającą instytucje europejskie do jak najszybszego rozpoczęcia konferencji na temat przyszłości Europy. W rezolucji ma znaleźć się zapis, że konferencja musi się rozpocząć najpóźniej we wrześniu tego roku. Ma ono trwać dwa lata i doprowadzić do szeroko zakrojonej reformy Unii Europejskiej.
  • Opublikowane w dziale Europarlament
Czytaj więcej...

Europosłowie krytykują polski rząd za łamanie rządów prawa

Ciągłe i systematyczne ataki na niezawisłość sądownictwa, instytucje demokratyczne i prawa mniejszości, wezwanie do rozszerzenia toczących się postępowań na mocy art. 7 w celu rozwiązania narastających problemów oraz potrzeba podjęcia natychmiastowych działań przez Radę i Komisję, w tym środków budżetowych, w celu ochrony podstawowych wartości UE - to główne tezy, które pojawiały się w wystąpieniach posłów podczas posiedzenia komisji wolności obywatelskich (LIBE) w Parlamencie Europejskim.

  • Opublikowane w dziale Europarlament
Czytaj więcej...

Socjaliści i Demokraci: Milczenie w sprawie Węgier, to współudział

Grupa Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim wezwała dzisiaj Radę i Komisję, podczas debaty plenarnej poświęconej sytuacji na Węgrzech, do konsekwentnych działań w przypadku łamania podstawowych wartości Unii Europejskiej. Europejska lewica domaga się wprowadzenia skutecznego mechanizmu, który byłby uruchamiany w przypadku łamania demokracji, praworządności i praw podstawowych. Jednym z jego elementów ma być uzależnienie wypłat z funduszy UE od poszanowania praworządności.

  • Opublikowane w dziale Europarlament
Czytaj więcej...

Socjaliści i Demokraci chcą Europejskiej Unii Zdrowia

Grupa Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim wzywa do pilnego utworzenia Europejskiej Unii Zdrowia. W ocenie europejskiej lewicy pandemia COVID-19 pokazała, jak niewiele mogą zrobić same państwa członkowskie, by walczyć z tym groźnym zjawiskiem. W tej sprawie frakcja S&D skierowała pismo do przewodniczących Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej i chorwackiej prezydencji.
Czytaj więcej...

S&D w PE: Nowe zasady wyborów prezydenckich w Polsce podważają ich demokratyczną legitymację

Po wczorajszym głosowaniu w polskim parlamencie, gdzie pomimo pandemii koronawirusowej większość PiS wymusiła majowe wybory prezydenckie, Grupa Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskiem jest zaniepokojona pogarszającym się stanem demokracji w Polsce i zagrożeniami dla zdrowia polskich obywateli - czytamy w komunikacie S&D.
  • Opublikowane w dziale Europarlament
Czytaj więcej...
Subscribe to this RSS feed

Parlament Europejski

Grupy parlamentarne

Komisja Europejska

Rada Europejska

Europosłowie